Jongeren Neder­landse Partij voor de Dieren solidair met jonge Zweedse klimaat­ac­ti­viste


12 september 2018

Scholieren en leden van PINK!, de jongerenorganisatie van de Nederlandse Partij voor de Dieren, staakten afgelopen week voor het gebouw van de Tweede Kamer uit protest tegen de onverschilligheid van een meerderheid van het Nederlandse parlement ten aanzien van klimaatverandering. De scholieren deden dit uit solidariteit met Greta Thunberg, de Zweedse scholiere die een internationaal voorbeeld is geworden voor jongeren die hun ongenoegen uiten over het huidige klimaatbeleid.

Met de solidariteitsstaking vraagt PINK! aandacht voor het belang van adequaat klimaatbeleid. PINK! hoopt dat het protest door scholieren in andere landen wordt voortgezet, totdat de overheid bereid is de toekomst van jongeren serieus te nemen. De solidariteitsstaking werd in Den Haag aangevoerd door de scholier Matt Kanters: “Er is sprake van een generatie jongeren die voelen dat de politiek hun belangen onvoldoende serieus behartigt . De onverschilligheid van onze regeringen over stemloze generaties is net zo universeel en grensoverschrijdend als het probleem rond klimaatverandering zelf en moet net zozeer bestreden worden.”


Stakende scholieren in Zweden en Nederland

De scholieren kregen tijdens hun staking voor de Tweede Kamer in Den Haag zelfs les over klimaatverandering door een enthousiaste aardrijkskundeleraar. De Zweedse en Nederlandse scholieren worden ook gesteund door de verschillende zusterpartijen van de Nederlandse Partij voor de Dieren, waaronder de Zweedse Djurens parti, de Italiaanse Partito Animalista, de Belgische DierAnimal en de Britse Animal Welfare Party.


Aardrijkskundeleraar geeft de stakende Nederlandse scholieren les bij het parlement


Steun van de politica van de Britse Animal Welfare Party

Internationaal groeiend verzet
Overtal ter wereld staan steeds vaker jongeren en volwassenen op om eigen overheden te bewegen tot klimaatactie. In verschillende delen van de Verenigde Staten winnen kinderen rechtszaken tegen hun overheden die volgens de jongeren de status quo in stand houden ten koste van de planeet en de jongste generaties. In Colombia hebben jongeren via een rechtszaak gewonnen, waarbij ze claimden dat ontbossing en stijgende temperaturen hun grondwettelijke rechten op o.a. gezond voedsel, milieu en water schenden. In Pakistan kwam een zevenjarige in verzet tegen haar regering, omdat die te weinig doet om een leefbare planeet achter te laten voor haar en haar leeftijdsgenoten.