Voormalig VN-werk­nemers beschul­digen agro-lobby van inti­mi­datie vanwege baan­brekend rapport over invloed methaan op klimaat­ver­an­dering


23 november 2023

Voormalige functionarissen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties werden gecensureerd, gesaboteerd en ondermijnd na het uitbrengen van verschillende rapportages over het aandeel van de agro-industrie in de wereldwijde broeikasgassenuitstoot, rapporteert The Guardian.

In 2006 publiceerde de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) het rapport Livestock’s Long Shadow waarin staat dat de agrarische sector destijds verantwoordelijk was voor 18% van de uitstoot van de wereldwijde broeikasgassen. Dit rapport heeft veel ophef veroorzaakt en gaf de aanzet tot de creatie van populaire documentaires zoals Meat the Truth, geproduceerd door het wetenschappelijke bureau van de Nederlandse Partij voor de Dieren (de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF)). Maar ook in de vleesindustrie begon het te borrelen.

Voormalig hoofd van de FAO’s veehouderij beleidstak, Henning Steinfeld, vertelt dat er van alle kanten druk op hen werd uitgeoefend: zowel de grote vleesproducerende landen, als ook de private sector en de grote vlees-, veevoer- en zuivelproducenten kwamen in opstand tegen het rapport. Volgens Steinfield probeerde het management van de FAO in 2009 referenties over de schade die de vleesindustrie teweegbrengt af te zwakken. Ook zouden vleesproducerende landen druk hebben uitgeoefend om bepaalde onderzoeksrapporten ongepubliceerd te laten en zouden de werknemers intern onder druk zijn gezet met consequenties voor hun carrière.

Ondanks het groeiende bewustzijn en wetenschappelijk bewijs dat vlees- en zuivelconsumptie een grote impact heeft op de ecologische voetafdruk van veel landen, zijn politici extreem terughoudend in het ondernemen van actie. Nederland is één van de weinige landen die heeft aangekondigd het aantal dieren in de vee-industrie te willen krimpen (ook al is dit officieel vanwege het verminderen van de stikstofuitstoot), schrijft the Guardian. De Nederlandse Partij voor de Dieren kaart de krimp van de veehouderij al sinds haar oprichting aan: ondertussen hebben veel Nederlandse partijen dit standpunt overgenomen in hun verkiezingsprogramma’s.

Esther Ouwehand, partijleider van de Nederlandse Partij voor de Dieren: “We staan op een kantelpunt naar grote veranderingen op het terrein van dieren, klimaat, natuur en milieu. Jarenlang hebben conservatieve krachten zoals de agrolobby, gevestigde belangenpartijen en politici zich daartegen verzet. Gelukkig zijn we nu bijna op het punt dat iedereen inziet dat dit nu een achterhoedegevecht is. De radicale verandering staat om de hoek.”