EU-parlement tegen veeme­dicijn uit paar­den­bloed


14 maart 2016

Het Europees Parlement wil de import van het veemedicijn Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG), waarvoor zwangere paarden levend van hun bloed worden beroofd, verbieden. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om EU-wetgeving dusdanig aan te passen dat PMSG niet langer welkom is in Europa, kreeg ruime steun van het Europees Parlement.

9_paarden

PMSG, een hormoon uit bloed van drachtige paarden, wordt onder meer gebruikt in de Nederlandse en Duitse vee-industrie om dieren vruchtbaarder te maken. Om het hormoon te verkrijgen, tappen zogenaamde ‘bloedboerderijen’ in Argentinië en Uruguay systematisch grote hoeveelheden bloed af bij drachtige paarden. Dierenorganisatie Eyes on Animals constateerde daarbij onlangs grote misstanden. Ongeboren veulens van de bloedpaarden worden voortijdig geaborteerd of doodgeknepen. En de moederpaarden zelf vermageren sterk en verzwakken door overmatige bloedafname.

In Europa is PMSG-productie niet toegestaan vanwege de brutale productiewijze. “Het Europees Parlement wil nu ook geen veemedicijnen meer toelaten waarvoor dieren buiten Europa zijn mishandeld. Dat is bemoedigend. Het misbruiken van zwangere paarden kan niet door de beugel. Niet in Europa en niet buiten Europa,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp.

Het is aan de Europese Commissie, het dagelijkse EU-bestuur, om het verzoek van het Europees Parlement in te willigen en een importverbod op PMSG en andere problematische veemedicijnen in te stellen.

The European Parliament wants to ban the import of the livestock medicine Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG), for which pregnant horses are deprived from their blood. The Party for the Animals’ proposal to amend EU legislation to such extend that PMSG is no longer welcome in Europe was broadly supported by the European Parliament.

9_paarden

PMSG, a hormone made of the blood of pregnant mares, is used in the Dutch and German livestock industry among other countries to improve the reproduction of animals. To produce the hormone, the so-called ‘blood farms’ in Argentina and Uruguay systematically extract large volumes of blood from pregnant mares. Animal welfare foundation Eyes on Animals recently found major abuses in this industry. Unborn foils of blood horses are prematurely aborted or squeezed to death. And the mother horses become very thin and grow weak because of excessive blood extraction.

PMSG production is no longer permitted in Europe because of the cruel method of production. “The European Parliament wants to no longer permit the import of livestock medicine for which animals outside of Europe have been mistreated. Very encouraging. The abuse of pregnant horses is just not acceptable. Not in Europe and not outside of Europe,” said MEP Anja Hazekamp.

It is up to the European Commission, the daily EU government, to accept the European Parliament’s request and to ban the import of PMSG and other problematic livestock medicine.