Doorbraak: Gedwongen zwem- en rook­ex­pe­ri­menten op dieren verboden in New South Wales, Australië


27 maart 2024

Goed nieuws! Dankzij onze zusterpartij Animal Justice Party (AJP) Australië worden experimenten waarbij dieren gedwongen worden te zwemmen en rook in te ademen verboden in New South Wales (NSW). Een voorstel van AJP-parlementslid Emma Hurst om deze tests te verbieden, is aangenomen in de Senaat van NSW. Hurst: "Gedwongen zwem- en rookexperimenten op dieren zijn wreed, onwetenschappelijk en onnodig, en binnenkort zullen ze onwettig zijn."

Op 14 maart 2024 keurde het NSW-parlement het Amendement wetsontwerp inzake dierproeven (verbod op Gedwongen zwemtests en experimenten met gedwongen rookinhalatie) 2023. Dit is het 4e wetsvoorstel dat parlementslid Emma Hurst in NSW succesvol heeft aangedragen.

Bij geforceerde zwemtests worden dieren in met water gevulde bekers gestopt waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Het noodlijdende dier peddelt woest rond en, in een poging om vrij te komen en de kop boven water te houden, verdrinken velen van hen per ongeluk.

Bij experimenten met gedwongen rookinhalatie worden dieren in kleine plastic buisjes gedwongen waar sigarettenrook rechtstreeks in hun gezicht wordt gepompt. Veel dieren sterven doordat ze bij het bewegen van hun kop stikken, of ze krijgen te maken met onderkoeling. Als ze het herhaalde inademen van rook al overleven (meestal worden ze twee keer per dag meer dan een uur blootgesteld, tot 120 keer toe in totaal), dan wordt hun lichaam vaak opengesneden om de invloed op hun organen te onderzoeken.

Voortaan zullen deze dieren in ieder geval niet meer op deze manier hoeven lijden. De overwinning is niet alleen voor hen, maar voor dieren in het algemeen, die immers allemaal recht hebben op een leedvrij leven.

"Natuurlijk zijn er nog veel meer hervormingen nodig, en de Animal Justice Party zal campagne blijven voeren en samenwerken met dierenbelangenorganisaties om ervoor te zorgen dat wetten om dieren te beschermen blijven worden aangenomen", zegt Hurst.

Waar we voor staan

Dierenrechten