Animal Welfare Party UK krijgt er een verte­gen­woor­diger bij!


31 januari 2024

Goed nieuws: onze zusterpartij in het Verenigd Koninkrijk, de Animal Welfare Party, heeft er een nieuwe vertegenwoordiger bij! Lee Williscroft-Ferris, lid van de gemeenteraad van Hexham, was onafhankelijk, maar stapte over naar de AWP. Hij is de tweede vertegenwoordiger in de geschiedenis van de partij.

Lee Williscroft-Ferris is van jongs af aan politiek geëngageerd, als vakbondsactivist, voorvechter van gelijkheid en gepassioneerd pleitbezorger voor dieren. Hij is veganist en dierenliefhebber en vindt dat dierenrechten zowel cruciaal zijn voor de toekomst van de planeet als de volgende logische stap in de strijd voor sociale rechtvaardigheid. Lee werd in 2021 verkozen tot lid van de gemeenteraad van Hexham in Northumberland.

"Ik heb deze beslissing genomen omdat ik vind dat het nog nooit zo cruciaal is geweest om mensen, dieren en de planeet centraal te stellen in de politiek op elk niveau. Ik geloof dat alleen de Animal Welfare Party de dringende noodzaak erkent om de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken door mensen, dieren en onze planeet centraal te stellen. Ik ben er trots op dat ik me heb ingezet om het werk van de gemeenteraad van Hexham inclusiever te maken. Deze visie zal worden versterkt met de AWP aan mijn zijde", legt Lee uit.

Lee heeft drie belangrijke prioriteiten voor de volgende fase van het werk van de raad:

  • Het promoten van gezond en duurzaam plantaardig eten en drinken in openbare gelegenheden, inclusief gemeentelijke evenementen.
  • Dierproefbestendig maken van al het beleid en de evenementen van de gemeenteraad van Hexham om speciësisme en verlies van leefgebied tegen te gaan.
  • Streven om samen met belanghebbenden duurzaam vervoer, inclusief wandelen, fietsen en openbaar vervoer, de gemakkelijkste optie te maken.

Van 2017 tot 2023 had de Animal Welfare Party één raadslid, Jane Smith, in de stad Alsager in Cheshire. Jane's 'Hedgehog Motion' uit 2019, waarin wordt bepaald dat inheemse heggen of natuurtunnels verplicht worden gesteld voor alle nieuwe planningsaanvragen die bij de gemeenteraad worden ingediend, werd unaniem goedgekeurd en is sindsdien door vele andere raden in het VK aangenomen.

In reactie op de overstap van Lee Williscroft-Ferris naar AWP zei partijleider Vanessa Hudson:
"Het Verenigd Koninkrijk is trots op zijn reputatie als een natie van dierenliefhebbers en we hebben vaak het voortouw genomen bij het bevorderen van dierenrechten en het afwijzen van praktijken die schadelijk voor hen zijn. Het is dan ook niet meer dan logisch dat degenen die zich willen richten op de behoeften van dieren, de natuur en de mens, een plaats krijgen in onze besluitvormingsorganen. We zijn heel blij dat Lee zich bij ons heeft aangesloten en het tweede gemeenteraadslid in de geschiedenis van onze partij is geworden wat, naar we hopen, een verschuiving naar een breder en meer medelevend politiek debat aangeeft. We verwelkomen hem in onze partij en kijken ernaar uit om zijn werk voor dieren, natuur en mensen in Hexham en daarbuiten te ondersteunen."

Geïnspireerd door dit goednieuwsverhaal? Lees meer over de Animal Welfare Party.