Dieren­po­litiek in opkomst in Dene­marken: de jonge Vega­ner­partiet wint terrein


16 december 2021

De Deense verkiezingen van vorige maand markeerden de opkomst van een jonge partij voor dierenrechten en natuur: de Veganerpartiet of Vegan Partij. Bij haar allereerste verkiezingsdeelname sinds haar oprichting in 2017 behaalde de partij voldoende stemmen om zich stevig op de politieke kaart te zetten. De Veganerpartiet ijvert voor rechten voor alle dieren, de bescherming van natuur en van onze gezondheid. Alle ogen zijn nu gericht op de nationale verkiezingen.

Voor de eerste keer in de Deense geschiedenis konden mensen vorige maand hun stem uitbrengen op een dierenrechtenpartij tijdens de lokale en regionale verkiezingen. De Veganerpartiet, die in alle regio’s en een aantal gemeenten deelnam, behaalde bijna 20.000 stemmen en kwam slechts 40 stemmen tekort voor een eerste zetel. Op verschillende plekken overtrof de nieuwkomer in de Deense politiek zelfs de meer gevestigde lokale partijen, de christendemocraten en de liberalen, die reeds vertegenwoordigd zijn op het nationale niveau. “Dit zijn waanzinnige resultaten voor een nieuwe partij die landelijk nog niet vertegenwoordigd is!”, zei perswoordvoerder Lars Corvinius Olesen.

De Deense ecocentrische dierenrechtenpartij maakt deel uit van een groeiende internationale beweging die bestaat uit meer dan 20 onafhankelijke zusterpartijen en meer dan 180 volksvertegenwoordigers van over de hele wereld op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Net als haar zusterpartijen hanteert Veganerpartiet een ecocentrisch en planeetbreed perspectief en voert zij een activistische politiek om een einde te maken aan speciesisme, om basale dierenrechten te verdedigen, de natuur te beschermen, en de klimaatcrisis aan te pakken.

Varkensvlees, pluimvee, en nertsen

Het wereldberoemde Deense standbeeld van De Kleine Zeemeermin in Kopenhagen, met daarop: ‘Denemarken is een varkensfabriek’.

Sinds haar oprichting heeft de Veganerpartiet met alle macht campagne gevoerd – zowel online als op straat – om bewustzijn te scheppen over de verwoestende impact van de grote Deense vlees- en bontindustrie op dierenwelzijn, biodiversiteit, volksgezondheid, milieu en klimaat. Denemarken heeft het hoogste aantal varkens per hoofd van de bevolking en is een van de grootste exporteurs van varkensvlees in Europa. Tot voorkort was het ook een van de grootste exporteurs van nertsenbont. Alhoewel de bontindustrie – op zijn minst tijdelijk – stil werd gelegd toen een gevaarlijke variant van het COVID-19 virus werd ontdekt onder nertsen, blijven de varkens- en pluimvee-industrie groeien, met alle gevolgen van dien.

Zoals de Veganerpartiet ook onvermoeibaar onder de aandacht brengt, zijn de nadelen hiervan overduidelijk. Terwijl de industrie zelf prat gaat op geavanceerde technologie en een hoge efficiëntie – deels gefinancierd door de Deense overheid – zijn de sterftecijfers, het dierenleed en de milieueffecten groot. Onderzoeken hebben aangetoond dat Deense boeren verantwoordelijk zijn voor meer dan 20% van de nationale uitstoot van CO2. Veengebieden en wetlands worden bedreigd door de ammoniak- en nitraatuitstoot van de intensieve veehouderij. Ondertussen maakt de intense stank van de duizenden megastallen het leven ondraaglijk voor de buren van deze grote industriële diercomplexen. Dit zijn allemaal redenen voor de Veganerpartiet om ‘mensen de waarheid over dierexploitatie te laten zien’, en te mikken op een zo snel mogelijke uitfasering van de gangbare bio-industrie in Denemarken.

Invloed buiten de politiek
In haar meest recente campagne stelt de partij het immense leed aan de kaak van kippen in de pluimveesector, waar de meerderheid van de legkippen doorgefokt is voor de productiviteit, tot op het punt waar leghennen hun botten breken bij het leggen van hun veel te grote eieren. De Veganerpartiet heeft aangifte van dierenmishandeling gedaan bij de politie, en zo met succes andere partijen aangespoord tot actie. Door samen te werken met andere politici, heeft de partij dit vraagstuk zelfs op de agenda van het Deense parlement gekregen – een duidelijk teken van haar toenemende invloed, zelfs zonder zelf in het parlement vertegenwoordigd te zijn.

“We geloven niet alleen in een politieke toekomst waarin dieren een stem hebben – we zijn die toekomst zelf actief aan het creëren”, zegt de partij. Deze herfst behaalde de jongerenafdeling van de Veganerpartiet al voldoende stemmen om ‘in het parlement te komen’ tijdens de Schoolverkiezingen, de jaarlijkse simulatie van de nationale verkiezingen voor scholieren. De verwachtingen zijn hoog gespannen dat de partij dit resultaat ook zal kunnen bereiken bij de nationale verkiezingen in 2023.