Worldlog Tjedan 45 – 2013


4 studenoga 2013

Stranka za životinje u ožujku će sudjelovati na izborima za općinska vijeća u dvanaest općina! Vrlo sam ponosna na napredak koji naša stranka ostvaruje na općinskoj razini. Želimo postupno povećati broj svojih političkih zastupnika, no pazimo da ne upadnemo u zamku želje za prebrzim rastom. Trenutno smo zastupljeni u šest općina. Ako se nas pita, taj će broj nakon izbora biti dvostruko veći! 😉

Ovog smo tjedna postavili zastupnička pitanja o novim dozvolama za uzgoj usjeva dobivenih genskom tehnologijom u Europskoj uniji. Želimo da nizozemska vlada glasa protiv dopuštanja uzgoja takvih usjeva. Genetska manipulacija ugrožava integritet biljaka i životinja te predstavlja velik rizik za ljudsko zdravlje i biološku raznolikost. Mnogo problema proizlazi iz prakse multinacionalnih kompanija da tehnikama manipulacije genima proizvode genetski modificirane usjeve koji okoliš i našu hranu zagađuju velikim količinama pesticida. Uzgoj takvih usjeva u Europi nipošto nije dobra zamisao ako želimo zadržati kvalitetu tla i hrane te svoju slobodu izbora.

Graanveld - shutterstock Klein Cousin_Avi

Genetskoj se manipulaciji stoga snažno protivimo i već se godinama zalažemo za Nizozemsku i Europu u kojima za nju nema mjesta. Genetsko modificiranje organizama i obilna uporaba otrova uzrokuju nestajanje šuma, truju naše tlo, naše podzemne i nadzemne vode i krivi su za uništenje ranjive i neophodne biološke raznolikosti, uključujući oprašivače poput pčela, bumbara i leptira. I ne samo to; zahvaljujući njima potrošač postaje ovisan o šačici kompanija koje monopoliziraju proizvodnju hrane.

Genetski modificirane kulture na poljima nemaju pozitivnih strana ni za okoliš, ni potrošače, ni male poljoprivrednike. Pozitivno utječu samo na punjenje džepova industrije i velikih poljoprivrednika koji područja nekad prekrivena prašumom pretvaraju u monokulture genetski modificirane soje za stočnu hranu. Ta tehnologija prijeti uništenjem prihvatljivog i ekološkog uzgoja jer može doći do križanja kultura. Želimo poljoprivredu u kojoj nema genetske manipulacije, pesticida ni monokultura.

Dobre vijesti! Ubrzo nam stiže zakon zahvaljujući kojem se osobama sa psima vodičima više neće smjeti braniti pristup javnim mjestima. Osobe s invaliditetom svakodnevno doživljavaju situacije u kojima im se zbog psa vodiča brani ulazak u trgovine, restorane, hotele i druga mjesta. Nakon peticije i našeg prijedloga nizozemska je vlada obećala brzo izraditi prijedlog zakona kojim će se riješiti taj nedopustiv problem. Prijedlog zakona očekuje se početkom sljedeće godine.

Duitseherder_fotoAstrudWildschut
Već sam prošlog tjedna spomenula da Animal Politics Foundation organizira simpozij u Istanbulu. Simpozij je namijenjen osobama zainteresiranima za prava životinja i politiku na tom području, a posebice onima koji se bave teorijom ili praksom relativno nove, ali utjecajne političke struje političkog predstavništva životinja – na engleskom Animal Politics. Vidimo se tamo?

Više informacija o programu, predavačima i mogućnostima sudjelovanja možete pronaći na https://www.partijvoordedieren.nl/recent/InternationalSymposium.

Simpozij se održava u Istanbulu jer je u Turskoj aktivna relativno nova Stranka za životinje, Hayvan Partisi. Odabirom Istanbula za održavanje skupa željeli smo poduprijeti taj turski pokret.

Primili smo vladine odgovore na moja pitanja o usmrćivanju pasa lutalica u Rumunjskoj. No to zapravo i nisu odgovori. Zaključak je da nizozemska vlada smatra kako rumunjska vlada ima pravo sama formulirati svoju politiku…

Ovog je tjedna objavljeno da Kina želi početi izvoziti pseće meso. Baš kao što Nizozemska izvozi teliće, svinjske uši i piliće. Više o tome možete pročitati na http://guardianlv.com/2013/10/dog-me.

Ovo je neizmjerno dirljivo i sretno završava!

Doviđenja do sljedećeg tjedna,

Marianne

The Party for the Animals will participate in the municipal elections of March in twelve municipalities! I am really proud of the developments our Party is going through at municipal level. The Party wishes to steadily expand its number of political representatives, but we are careful not to grow too large too quickly. We are currently represented in six municipalities. And if we have any say in it, that number will have doubled after the elections 😉

This week, we asked Parliamentary questions about the new admission of gen-tech crops into the European Union. We want our Government to vote against the admission of new genetically manipulated crops. Genetic manipulation affects the integrity of plants and animals. This technology is also a great risk for people and the biodiversity. Many problems arise because multinationals use this technology to produce commercial genetically manipulated crops, which severely burden the environment and our food with pesticides. The introduction of these crops in Europe is thus not a good idea for maintaining our soil and food quality and our freedom of choice.

Graanveld - shutterstock Klein Cousin_Avi

We strongly reject genetic manipulation and strived for years to ensure a genetic technology free Netherlands and Europe. Genetic modification and large-scale use of poisons will lead to deforestation, poisoning of our soil, and our soil and surface water. This will lead to the destruction of our vulnerable but essential biodiversity, including the pollinators such as bees, humblebees and butterflies. This also means that the consumer becomes dependant on a handful of companies which monopolise our food supply.

The gen-tech crops on the fields do not benefit the environment, nor the consumer or the small farmer. The benefits of gen-tech end up in the pockets of the industry and large farmers who have transformed former primeval forests into monocultures GM soy for livestock feed. Additionally, gen-tech is a threat to contemporary and organic farming because the crops can be mixed. We want an agriculture without genetic manipulation, without agricultural pesticides, and without monocultures.

Great news! A new law will soon be implemented that will no longer allow that people with a help dog or guide dog are denied access to public areas. At this moment, it still happens every day that people with a disability are denied access with their help or guide dog to shops, restaurants, hotels, and other facilities. After a petition and a motion from us, the Government promised to soon come with a bill to solve this distressing situation. The bill is expected at the start of the next year.

Duitseherder_fotoAstrudWildschut
Last week, I told you that the Animal Politics Foundation is organising a symposium in Istanbul. The symposium is intended for people who are interested in animal rights and animal politics, and more specifically for people who are engaged in the theory or practice of the relatively young, but influential political movement of Animal Politics. Will I meet you there?

Would you like to know more about the programme, the speakers and the booking possibilities? See https://www.partijvoordedieren.nl/recent/InternationalSymposium.

The symposium is held in Istanbul because there is a relatively new Party for the Animals in Turkey, namely the Hayvan Partisi. By holding the symposium in Istanbul we want to support this movement in Turkey.

I have received the Government’s answers to my previous questions about the killing of stray dogs in Romania. Well, the fact is that there are no answers! The Government’s conclusion is that it is up to the Romanian government to formulate its own policy.

This week it became known that China wants to export dog meat. Just like the Netherlands is exporting calves, pig’s ears and chicks. Read more about this on http://guardianlv.com/2013/10/dog-me.

This is simply TOO touching and with a happy ending!

See you next week,

Marianne