Worldlog Tjedan 22 – 2014


26 svibnja 2014

Izgleda da smo, za vrijeme pisanja ovog Worldloga,postigli novu prekretnicu u borbi za bolju budućnost za životinje, prirodu i okoliš. Naša stranka je osvojila 4,2 posto glasova, što znači jedno mjesto u Europskom parlamentu. Po prvi put u povijesti je stranka koja štiti interese životinja zastupljena u međunarodnom parlamentu. To je rezultat na koji možemo biti ponosni!

10344797_729321183787278_1135002843831570494_n

Ispod možete vidjeti prekrasnu foto kompilaciju naše, vrlo uspješne kampanje. Želim se neizmjerno zahvaliti svakome tko je u posljednje vrijeme naporno radio da bi naša stranka postala velika i uocljiva. Baš imamo prekrasan tim. ☺ I naravno ne smijemo zaboraviti naš fantastičan popis prominentnih članova iz zemlje i inozemstva kao i brojne izjave potpore od poznatih osoba kao što su Paul McCartney, Maneka Gandhi, John Coetzee, Will Kymlicka, Bob Barker i Tom Regan. Stvarno veliko da su oni stali iza nas.

Bn1nOLVIEAAjiqe IMG_544676660091129 20140514124105_IMG_5127 Twee veewagens

Također Tierschutzpartei smo dobili mjesto u parlamentu. Jako je lijepo da sada zajedno u Bruxellesu između ostalog možemo pružiti otpor nehumanim ‘tradicijama’ kao i visokim poljoprivrednim subvencijama.
Duitsland

Također je vrlo važno zajedno suprotstaviti se Bruxellesu što se tiče prijevoza životinja. Prošli tjedan je postalo poznato da euro-komesar Borg ne želi da uspostavi pravila koja bi ograničila nehuman transport životinja u Europi. Nizozemska i Danska su to zahtjevala, a podržali su ih u tom Njemačka, Austrija i Belgija.

I europski parlament je želio ogranicenje trajanja prijevoza životinja. Zato sam poslje vijesti o odluci euro-komesara Borga, zatražila od državne tajnice da pristupi izvedbi našeg već usvojenog prijedloga u kojem tražimo od vlade da ogranici trajanje prijevoza životinja iz Nizozemske. EU po našem mišljenju više nesmije biti izlika za državnu tajnicu da sama ne poduzme nikakvu akciju. Inzistirala sam da se naši prijedlozi izvedu, ali državna tajnice i dalje upire prstom na Europu. Očigledno tajnica bira eurokraciju umjesto demokraciju.

U ime naše stranke je provedeno istraživanje o mišljenju nizozemskih građana o povećanju kapaciteta u poljoprivedi. Rezultati istraživanja su pokazali da da je većina Nizozemaca protiv povećanja kapaciteta u poljoprivredi. Sjajne vijesti! Mi se već godinama borimo protiv izgradnje svinjskih zgrada i kokošjih kula i u tom nas znači podržava većina Nizozemaca.

Poultry

Prošlog tjedna smo postavili zastupnička pitanja u o izvozu živih rakova koji se prodaju u automatima za hranu na Kineskom trzistu. U jednoj emisiji na Nizozemskoj televiziji se izvješćava o trgovini rakova koji se hvataju u Nizozemskoj. Ovi rakovi se hvataju zatim umotaju u plastiku i potom šalju živi diljem svijeta. Posebno su u Kini oni vrlo popularni. Nevjerojatno. Pozvali smo zato da se odmah zaustavi izvoz rakova u Kinu.

Sljedeći tjedan slijedi više vijesti o izbornim rezultatima. Dobar tjedan svima!

Marianne

At the time of writing this Worldlog, it looks like we have reached a new milestone for animals, nature and the environment. Our party got 4.2 per cent of the votes, which is good for just over one seat in the European Parliament. For the first time in history, a party which stands up for the interests of animals is represented in an international parliament. It’s a result that we can be proud of!

10344797_729321183787278_1135002843831570494_nBelow is a great photo compilations of our very successful campaign. I would like to thank everyone who put in an effort to make our party big and visible in recent times. We have a wonderful team. ☺ And of course we should not forget about our great list of candidates from home and abroad and the many declarations of support from well-known people like Paul McCartney, Maneka Gandhi, John Coetzee, Will Kymlicka, Bob Barker en Tom Regan. It is fantastic that they supported us.

Also the Tierschutzpartei in Germany has gained one seat. It’s great that we can fight together in Brussels against animal-unfriendly ‘traditions’ and the sky-high agricultural subsidies among others.

Bn1nOLVIEAAjiqe IMG_544676660091129 20140514124105_IMG_5127 Twee veewagens

Furthermore, it’s very important that we stand up against Brussels as regards animal transports. Last week, it became known that European commissioner Borg refuses to adopt rules to limit animal transports in Europe any further. The Netherlands and Denmark had asked for this, supported by Germany, Austria and Belgium among other countries.

Also the European Parliament wanted to introduce a maximum transport duration. Following this news, I asked the State Secretary to implement our motion adopted, in which we ask the government to set a maximum duration for animal transports from the Netherlands. As far as we are concerned, the EU can no longer be an excuse for the State Secretary not to take action himself. I have urged him to implement the motion, but the State Secretary keeps pointing at Europe. Apparently, the State Secretary is more into eurocracy than democracy.

On the instruction of our party, research was done into the opinion of Dutch citizens on the upscaling in agriculture. The research showed that a majority of the Dutch is against upscaling in agriculture. Good news, as we have been opposing to the construction of pigs apartments and chicken towers for years and are thus supported by a large majority of the Dutch citizens.

Poultry

Last week, we asked Parliamentary questions about the export of live mitten crabs to vending machines in China. In a broadcast on the Dutch television they reported on the trade of mitten crabs which were caught in the Netherlands. These crabs are caught, packed in plastic, and sent alive all over the world, the are especially popular in China. Unbelievable. We have thus pleaded for an immediate stop to the export of mitten crabs to China.

Next week there will be more news about the election results, have a great week everyone! Marianne.