Uspjeh u potis­ki­vanju ekspe­ri­menata na život­injama u Bosni i Herceg­ovini


11 studenoga 2020

Neće se više koristiti životinje u obrazovanju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zahvaljujući Udruženju za prava životinja i okoliš Bosne i Hercegovine (EVA), studenti će od sada vježbati svoje vještine na modernim alternativama umjesto na pravim životinjama. Još jedan korak naprijed u tranziciji u svijet bez vivisekcije i pokusa na životinjama.

Predstavnici EVA-e i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu s uzornim psom „Jerry“.

Prošlog tjedna Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisao je ugovor o zabrani svake upotrebe stvarnih životinja u obrazovanju s organizacijom za zaštitu životinja EVA, okrunivši uspješnu konferenciju na temu „Humane inovacije u obrazovanju“. Demonstrirane su i donirane višestruke alternative korištenju životinja, uključujući sintetičke žabe za seciranje, pseće uzore, virtualne anatomske modele i trodimenzionalni printer koji može proizvoditi organe i kožu.

„Zaista smo sretni što smo, zajedno s Međunarodnom mrežom za humani odgoj InterNICHE, Liječnici protiv pokusa na životinjama i PETA Njemačka, uspjeli pružiti svu opremu potrebnu za zaustavljanje štetne upotrebe stvarnih životinja na ovom fakultetu zauvijek", kaže Maida Sabeta iz EVA-e. „Nadamo se da će uskoro uslijediti i drugi fakulteti, poput bioloških znanosti, medicine i farmacije.“

Prema svijetu bez pokusa na životinjama

Prosvjed protiv testiranja na životinjama 2019. u Rotterdamu.

Korištenje višekratnih modela umjesto živih životinja ne samo da sprečava puno patnje i okrutnosti, već se pokaže da ima i obrazovne prednosti, nudeći daleko više mogućnosti za vježbanje novostečenih znanja i vještina. Stoga sveučilišta širom svijeta rade na razvoju novih tehnika. Međutim, velik broj laboratorijskih životinja i dalje se koristi u obrazovanju, znanstvenim istraživanjima i medicini širom svijeta.

Nizozemska stranka za životinje i sestrinske stranke širom svijeta godinama pritišću kreatore politike da postupno ukinu sve pokuse na životinjama, bilo da se radi o obrazovanju, medicinskim istraživanjima (kao što je trenutno za cjepivo protiv COVID-19) ili za ispitivanje poljoprivrednih kemikalija i kozmetike. „Zašto bismo trebali držati okrutni i zastarjeli istraživački sustav ako postoje prihvatljive, manje nezgrapne alternative za životinje?“, rekao je član parlamenta nizozemske Stranke za životinje Frank Wassenberg. „Umjesto toga želimo ulagati u inovativna istraživanja bez životinja. Stvar je samo u prebacivanju proračuna.“

Naši stavovi

Prava životinja