DierA­nimal


Belgium

Dvojezična politička stranka DierAnimal osnovana je 2018. godine i želi utvrditi prava životinja u belgijskom ustavu i zaustaviti intenzivni uzgoj stoke i pokuse na životinjama.

DierAnimal se zalaže za zdravu, održivu, humanu i životinjski prijateljsku poljoprivredu. Osim toga, DierAnimal ima prekogranične ambicije: zalaže se za aktivnu potporu za održivo očuvanje šuma, upravljanje šumama i ponovno pošumljavanje u svijetu.

Povezano

„Uvijek je pravo vrijeme da se uradi ono što je ispravno”: upravo sada moramo podržati sve ranjive skupine

Nizozemska stranka za životinje i sestrinske stranke širom svijeta pozivaju na mjere kojima se pomaže ljudima i životinjama kroz krizu korone. Ranjive skupine su najjače pogođene i potrebna je hrabrost, suosjećanje i solidarnost za pružanje pomoći tamo gdje je to potrebno. Širom svijeta za ljude i životinje. Stranka za životinje podržava mjere za suzbijanje koronavirusa i poziva na dodatne mjere z...

Vijesti