Dier­Animal


Belgium

Dvojezična politička stranka DierAnimal osnovana je 2018. godine i želi utvrditi prava životinja u belgijskom ustavu i zaustaviti intenzivni uzgoj stoke i pokuse na životinjama.

DierAnimal se zalaže za zdravu, održivu, humanu i životinjski prijateljsku poljoprivredu. Osim toga, DierAnimal ima prekogranične ambicije: zalaže se za aktivnu potporu za održivo očuvanje šuma, upravljanje šumama i ponovno pošumljavanje u svijetu.