Animal Party Cyprus


Cyprus

• APC se uspijeva uspostaviti kao ozbiljna politička stranka za životinje na ciparskom političkom krajoliku.
• APC uspijeva uvesti reforme koje će omogućiti provedbu zakonodavstva o dobrobiti životinja.
• APC surađuje s medijima kako bi došao do birača.
• APC radi na tome da pošalje poruku da to nije stranka koja se fokusira na mačke i pse, već na sve vrste, uključujući ljude.