Zwerf­hon­den­con­fe­rentie in Madrid


27 september 2017

Den Haag, 27 september 2017 – De Nederlandse Partij voor de Dieren (PvdD) organiseert samen met de Spaanse zusterpartij PACMA komend weekend een internationale conferentie over zwerfhondenproblematiek in Madrid met zusterpartijen en dierenwelzijnsorganisaties.

Deelnemers uit alle delen van de wereld – van Spanje tot Taiwan, van Georgië tot Australië en van Colombia tot Ecuador – zullen elkaar ontmoeten, kennis delen en elkaar inspireren om via de politiek tot diervriendelijke oplossingen te komen voor het wereldwijd voorkomende zwerfhondenprobleem. Prominente experts, zoals woordvoerders van de International Companion Animal Management (ICAM)- coalitie, zullen hun expertise delen met de aanwezige gasten.

Onderdeel van de conferentie is een lezing van Marianne Thieme en vindt plaats op 30 september in de Museo Lázaro Galdiano, van 20u00 tot 21u30. Als oprichter en fractievoorzitter van de Nederlandse PvdD, zal Thieme spreken over de rol van de partij in het aanjagen van het debat over dierenrechten, zowel in Nederland als daarbuiten. Ook legt ze uit wat de noodzaak is van politieke beïnvloeding om de positie van dieren, natuur en milieu te verbeteren.

De kaartjes voor de lezing zijn nu al uitverkocht, maar mensen die op de avond zelf langs komen, maken nog kans om een plek te bemachtigen.

Groeiende internationale beweging
De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. De partij boekt electoraal grote successen en heeft inmiddels 53 volksvertegenwoordigers, waaronder vijf in het Nederlandse Parlement, twee in de Nederlandse Senaat en een in het Europees Parlement. Er zijn inmiddels 18 partijen voor dieren wereldwijd.

Dutch Party for the Animals (PftA) and Spanish sister party PACMA are organising an international conference for sister parties and animal welfare organisations on the stray dog problem. The conference will take place from 28th of September till 1st of October in Madrid.

Participants from all over the world – from Spain to Taiwan, Georgia to Australia and Colombia to Ecuador – will meet, share knowledge and inspire one another with the aim of reaching animal friendly solutions to the worldwide stray dog problem through politics. Prominent experts, such as spokespersons for the International Companion Animal Management (ICAM) coalition, will share their expertise with the attendees.

As part of the conference, Marianne Thieme will on the 30th of September give a lecture in Madrid’s Museo Lázaro Galdiano. Being the party’s founder and political chairman, Thieme will discuss the PftA’s role in encouraging the animal rights debate in the Netherlands as well as abroad. She will also outline the importance of political interference in improving the status of animals, nature and the environment. The lecture is already sold out, but there might be some last-minute tickets available at the door.

Growing international movement

The Party for the Animals is the world’s first political party representing not only short-term human interests, but the interests of the entire planet and all its inhabitants. Being electorally successful, the party currently has 53 elected representatives, five of which are in the Dutch Parliament, two in the Dutch Senate and one in the European Parliament. There are currently 18 parties for animals worldwide.