Worldlog Hafta 16 – 2012


16 aprile 2012

Marianne Thieme’nin doÄŸum izninde olması nedeniyle bu yazı, bir çalıṣanı tarafından kaleme alınmıṣtır.

Geçen hafta, tüm dünyadan bilimadamları Antwerpen’ de ‘hayvan politikaları & politik hayvanlar’ hakkında konuá¹£tular. Bizim bilimsel araá¹£tırma büromuzun müdürü Karen Soeters da bu toplantıdaydı.

Bunu bir buluá¹£ olarak deÄŸerlendiriyoruz . Bu kadar çok bilimadamının ilk defa kendi türünün önemine deginmeden yeni ‘’özgürlesme hareketini’’ tartıṣmıṣlardır.

Dünya çapında 14 ülkede hayvan hakları ve refahını en önemli çıkıṣ noktası sayan siyasi partiler vardır. Bunlardan bazıları; Avustralya, Almanya, Kanada ve Ispanya’dır. Hayvanları, doÄŸayı ve çevreyi merkez alan baá¹£ka partilerin de olması dileÄŸiyle! DiÄŸer parti ve ülkeleri görmek için: http://www.partyfortheanimals.nl/content/view/492.

Mecliste, Esther Ouwehand, internet üzerinden hayvan ticaretinin yasaklanması konusunda kararlı ve saÄŸlam adımlarla ilerliyor. Hayvanların internet üzerinden satılması son derece tehlikeli ve riskli bir iá¹£tir ki buna bir an önce son verilmelidir. Internet üzerinden hayvan alımı çok kolay. Tek bir tıklama ile bir hayvanı evinize alıyorsunuz. Özellikle ev koá¹£ullarında yaá¹£ayamayan, evcil olmayan hayvanların da satın alınması çok kolaydır. Yılan, kertenkele, baykuá¹£ ve papaÄŸan gibi.

Üstelik internet üzerinden hayvan satıṣı, yasal olmayan hayvan üretimi ve ticaretini ellerinde bulunduruyorlar. Bu konuya deÄŸinmemekle Bakan Bleker bu problemin devam etmesine neden olmaktadır. Bununla beraber sistemde de açıklıklar vardır: evcil olmayan hayvanların ticareti yasaktır ancak bu daha önce yakalanmıṣ ve hapsedilmiá¹£ hayvanlar icin geçerli deÄŸildir. Bunun kontrolu saglanması çok güç ve sonuç olarak da daha çok yasal olmayan ticaret yapılır.

Hayvanlar icin Parti, evcil olmayan hayvanların evde beslenmesine karṣı yeniden bir tartıṣma baá¹£lattı. Meclisin çoÄŸunluÄŸu tarafından da destek gören bu hareketimiz, hangi hayvanların evde besleneceÄŸinin belirlendiÄŸi listeye, bizi bir adım daha yaklaá¹£tırdı. Bu liste, hangi hayvan türlerinin evde besleneceÄŸini belirleyen ve kısıtlayan, 20 yıldan beridir konuá¹£uluyor. Umariz bu liste bir an önce gelir!

Dokuzuncu haftanın yazısında Marianne, Afrika’da fil avcılarının gözle görülür bir á¹£ekilde arttığını yazmıṣtı. Ürkütücü bir yükseliá¹£, filler diá¹£leri için acımasızca katledilmektedir. Neyse ki Interpol buna karṣı büyük bir operasyon baá¹£lattı. Operatie Worthy’nin amacı fildiá¹£i ticaretini geriletmek. Bu ticaret özellikle Asya ülkelerine yapılmaktadır, çünkü orada fildiá¹£i ilaçlara katılmaktadır.

Operatie Worthy hemen ise baá¹£ladı. 14 Afrika ülkesine girildi ve bu ticareti yapanlar arandı. Birçok insan tutuklandı ve hatırı sayılır miktarda yasa dıṣı ürüne el konuldu.

Gittikçe kelleá¹£en doÄŸayı daha yakından tanımak için cep telefonunuza yükleyebileceÄŸiniz çok güzel bir uygulama!

Haftaya görüá¹£mek üzere!

Marianne Thieme’nin doÄŸum izninde olması nedeniyle bu yazı, bir çalıṣanı tarafından kaleme alınmıṣtır.

Geçen hafta, tüm dünyadan bilimadamları Antwerpen’ de ‘hayvan politikaları & politik hayvanlar’ hakkında konuá¹£tular. Bizim bilimsel araá¹£tırma büromuzun müdürü Karen Soeters da bu toplantıdaydı.

Bunu bir buluá¹£ olarak deÄŸerlendiriyoruz . Bu kadar çok bilimadamının ilk defa kendi türünün önemine deginmeden yeni ‘’özgürlesme hareketini’’ tartıṣmıṣlardır.

Dünya çapında 14 ülkede hayvan hakları ve refahını en önemli çıkıṣ noktası sayan siyasi partiler vardır. Bunlardan bazıları; Avustralya, Almanya, Kanada ve Ispanya’dır. Hayvanları, doÄŸayı ve çevreyi merkez alan baá¹£ka partilerin de olması dileÄŸiyle! DiÄŸer parti ve ülkeleri görmek için: http://www.partyfortheanimals.nl/content/view/492.

Mecliste, Esther Ouwehand, internet üzerinden hayvan ticaretinin yasaklanması konusunda kararlı ve saÄŸlam adımlarla ilerliyor. Hayvanların internet üzerinden satılması son derece tehlikeli ve riskli bir iá¹£tir ki buna bir an önce son verilmelidir. Internet üzerinden hayvan alımı çok kolay. Tek bir tıklama ile bir hayvanı evinize alıyorsunuz. Özellikle ev koá¹£ullarında yaá¹£ayamayan, evcil olmayan hayvanların da satın alınması çok kolaydır. Yılan, kertenkele, baykuá¹£ ve papaÄŸan gibi.

Üstelik internet üzerinden hayvan satıṣı, yasal olmayan hayvan üretimi ve ticaretini ellerinde bulunduruyorlar. Bu konuya deÄŸinmemekle Bakan Bleker bu problemin devam etmesine neden olmaktadır. Bununla beraber sistemde de açıklıklar vardır: evcil olmayan hayvanların ticareti yasaktır ancak bu daha önce yakalanmıṣ ve hapsedilmiá¹£ hayvanlar icin geçerli deÄŸildir. Bunun kontrolu saglanması çok güç ve sonuç olarak da daha çok yasal olmayan ticaret yapılır.

Hayvanlar icin Parti, evcil olmayan hayvanların evde beslenmesine karṣı yeniden bir tartıṣma baá¹£lattı. Meclisin çoÄŸunluÄŸu tarafından da destek gören bu hareketimiz, hangi hayvanların evde besleneceÄŸinin belirlendiÄŸi listeye, bizi bir adım daha yaklaá¹£tırdı. Bu liste, hangi hayvan türlerinin evde besleneceÄŸini belirleyen ve kısıtlayan, 20 yıldan beridir konuá¹£uluyor. Umariz bu liste bir an önce gelir!

Dokuzuncu haftanın yazısında Marianne, Afrika’da fil avcılarının gözle görülür bir á¹£ekilde arttığını yazmıṣtı. Ürkütücü bir yükseliá¹£, filler diá¹£leri için acımasızca katledilmektedir. Neyse ki Interpol buna karṣı büyük bir operasyon baá¹£lattı. Operatie Worthy’nin amacı fildiá¹£i ticaretini geriletmek. Bu ticaret özellikle Asya ülkelerine yapılmaktadır, çünkü orada fildiá¹£i ilaçlara katılmaktadır.

Operatie Worthy hemen ise baá¹£ladı. 14 Afrika ülkesine girildi ve bu ticareti yapanlar arandı. Birçok insan tutuklandı ve hatırı sayılır miktarda yasa dıṣı ürüne el konuldu.

Gittikçe kelleá¹£en doÄŸayı daha yakından tanımak için cep telefonunuza yükleyebileceÄŸiniz çok güzel bir uygulama!

Haftaya görüá¹£mek üzere!