PvdD-plan za regi­straciju kućnih ljubimaca dolazi


29 veljače 2016

Izgleda da nam stiže europski sistem po kojemu će psi, mačke i drugi kućni ljubimci u Europi morati biti registrirani. Europski parlament podupire prijedlog Stranke za životinje da postojeće baze podataka iz različitih europskih zemalja spoji u jedno. Ovaj bi podhvat olakšao nadzor nad ilegalnom trgovinom štencima I drugim kućnim ljubimcima.

9_kat

Iz različitih izvora doznajemo da je ilegalna trgovina kućnim ljubimcima u Europi drastično porasla. Ovo vodi prema velikim problemima dobrobiti životinja. Životinje se toliko brzo oduzimaju majkama, ne cjepe se i prevoze u najgorima uvjetima. Zboog toga pokazuju problem u ponašanju, obolijevaju i umiru vrlo mladi. Ovo nije samo loše za životinju već predstavlja i zdravstveni rizik za vlasnika.” Tvrdi europarlamentarka Anja Hazekamp.

Sljedivost
Mnoge zemlje EU-a trenutno registriraju informacije o životinjama. No, još uvijek je teško tražiti informaciju o životinji u jednoj zemlji ako je registrirana u drugoj zemlji. „Životinje koje prelaze granicu zbog toga ne možemo dobro slijediti,“ tvrdi Hazekamp. „Informacije o, primjerice, porijeklu, godištu i cjepivu koja je životinja primila moraju uvijek biti dostupne, isto tako i o životinjama koja nisu iz te zemlje. Ovo bi kriminalcima otežalo falsificiranje dokumenata i pomoglo u borbi protiv ilegalne trgovine kućnim ljubimcima.“ Dodala je Hazekamp.

Europska je komisija izrazila pozitivan stav prema europskom registracijskim sistemom.

One single European system for the compulsory registration of dogs, cats and other pets in Europe seems imminent. The Party for the Animals’ proposal to better link the existing databases in different EU countries was backed by the European Parliament. This should make it easier to tackle the illegal trade in puppies and other pets.

9_kat

Various investigations have shown that the illegal trade in pets across Europe has drastically increased. This leads to great welfare problems. Young animals are taken from their mother too young, are not getting vaccinated and are transported under bad circumstances. They display behavioural problems, become ill and often die at a young age as a result. This is not only bad for the pet, but can also affect the health of its owner,” according to MEP Anja Hazekamp.

Traceability
Many EU countries are already registering information on pets. But it is still complicated to obtain information on a pet that is registered in a different country. “Animals that cross the border are often hard to trace as a result,” says Hazekamp. “Information on, for example, the origin, the age and the vaccinations given to a pet must always be at hand. Also if the pets come from a different country. This will make it more difficult for criminals to falsify documents and can help to fight the illegal trade of pets,” says Hazekamp.

The European Commission has indicated that it is in favour of such European registration system. It has the authority to actually implement the plan.