Parti Anima­liste


France

Parti Animaliste želi uključiti prava životinja u francuski Ustav i zaustaviti borbe pasa i lov za užitkom. Osnivači stranke su odvjetnici, političari i aktivisti za životinje.