Europa lega­lizira pret­jerani izlov ribe


21 ožujka 2016

Pretjerano izlovljavanje u Europi će biti strukturalno legalizirano. To je rezultat Višegodišnjeg plana za ribolov za Baltičko more, o čemu je ovog tjedna potpisan sporazum između EU-država i Europskog parlamenta. Stranka za životinje upozorava da dogovoreni plan krši prethodne ugovore za zaustavljanje izlova do 2020. godine. “Ovaj plan ne samo da legalizira izlovljavanje u Baltičkom moru, već neizravno i izlovljavanje u Sjevernom moru i drugim vodama EU,” rekla je zastupnica Anja Hazekamp, koja je u ime Stranke za životinje sudjelovala u pregovorima.

Trwaler_©iStockphoto.com_ ph2212

Pregovori oko Višegodišnjeg plana za ribolov za Baltičko more su trajali mjesecima i bili su izuzetno teški. Pregovarački tim Europskog parlamenta zalagao se za zaustavljanje izlova do 2020. godine. “Da bi mogli spriječiti potpuno iscrpljenje naših mora, ribolov treba vratiti na održivu razinu. Sedam od osam vrsta riba u Baltičkom moru su ugroženi zbog izlovljavanja i drugih čimbenica. Sredozemno more je u vrlo ozbiljnoj opasnosti, a riblje populacije su u nevolji i u Sjevernom moru. Višegodišnji plan za Baltičko more bio je prilika da se počne rješavati izlov,” rekla je Hazekamp.

Nizozemska i druge zemlje EU-a tijekom pregovora međutim nisu htjele prihvatiti održivu granicu za ribolov. “Države EU-a su se cijelo vrijeme borile za iznimke da bi i dalje imale mogućnost da love više ribe. Većina pregovaračkog tima je na kraju popustila, pod velikim pritiskom država EU-a i Europske komisije. Posljedice su velike i neće biti ograničene Baltičkim morem,” upozorava Stranka za životinje, koja je odbila taj dogovor za pretjerani izlov.

Plan za Baltičko more će također poslužiti kao osnova za Sjeverno more, Sredozemno more i druge europske vode. Strukturalno pretjerani izlov ribe u Europi je tako legaliziran,” kaže Anja Hazekamp.

Ima još jedna prilika da se zaustavi legalizacija izlova. Cijeli Europski parlament taj plan još treba odobriti preko plenarnog glasovanja sa svih 751 članova.

Parlamentarna skupina Stranke za životinje dovodi u pitanje ulogu koju je Nizozemska odigrala u stvaranju plana za Baltičko more. Parlamentarac Frank Wassenberg postavio je parlamentarna pitanja ministru Van Dam o nizozemskoj ulozi u pregovorima.

Overfishing in Europe will be permanently legalised. This is due to the Multiannual Plan for Fisheries in the Baltic Sea on which a deal was concluded between the EU member states and European Parliament this week. The Party for the Animals warns that the agreed plan is in defiance of earlier commitments to put an end to overfishing before the year 2020. “This plan will not only legalise overfishing in the Baltic Sea, it will consequentially make overfishing in the North Sea and other European waters legal as well,” says MEP Anja Hazekamp, who took part in the negotiations on behalf of the Party for the Animals.

Trwaler_©iStockphoto.com_ ph2212

The months of negotiations on the plan for fisheries in the Baltic Sea advanced with difficulty. The EU negotiating team called for an end to overfishing before the year 2020. “Gradually reducing the level of fishing to sustainable levels is absolutely necessary to prevent our seas from becoming completely fished out. Seven out of the eight fish species living in the Baltic Sea are endangered due to overfishing and other factors. Fish populations in the Mediterranean Sea as well as in the North Sea are under serious threat. The multiannual plan for the Baltic Sea was our chance to start tackling the issue of overfishing,” according to Hazekamp.

However, as the negotiations proceeded, the Netherlands as well as other EU countries refused to accept a sustainable fishing limit. “EU member states kept negotiating exceptions which would allow them to fish over the set limits. A majority of the negotiating team changed their minds due to great pressure from the member states and European Commission. This will have major consequences which will not be confined to the Baltic Sea,” warns the Party for the Animals, which did not support the overfishing deal.

The Baltic Sea Plan will also serve as a starting point for the North Sea, the Mediterranean Sea and other European waters. It will thereby legalise structural overfishing in Europe,” says Anja Hazekamp.

There is one final chance to stop the legalisation of overfishing. The plan still has to be adopted by the entire European Parliament in a plenary vote with all 751 members.

The Party for the Animals´ Lower House faction questions the role that the Netherlands has played in the realisation of the Baltic Sea Plan. MP Frank Wassenberg has posed questions in Parliament to State Secretary Van Dam about the input from the Netherlands during negotiations.