Otkazane subvencije EU-a za borbu s bikovima


29 listopada 2020

Zemlje Europske unije više ne smiju davati poljoprivredne subvencije namijenjene uzgajanju bikova za borbe. Obvezujući prijedlog s tim u vezi, koji je podnijela Nizozemska stranka za životinje i De Groenen, Europski parlament usvojio je prošlog tjedna.

Anja Hazekamp, europarlamentarka Stranke za životinje, tijekom prosvjeda protiv borbe s bikovima.

„Ukidanje ciljanih subvencija EU-a za borbu s bikovima jedno je od svijetlih mjesta u inače pogubnoj europskoj poljoprivrednoj politici. Borbe s bikovima su okrutne i njihovo subvencioniranje je za osudu“, kaže Anja Hazekamp, europarlamentarka za Stranku za životinje.

Procjenjuje se da su do danas uzgajivači bikova koji su se borili primili oko 130 milijuna eura subvencija. Uz to, borba s bikovima podržana je s 571 milijuna eura državnih subvencija. „Borci s uzgajivačima bikova sada će dobiti manje novca, ali zapravo ne bi trebalo potrošiti niti cent subvencije. Nastavit ćemo dok se taj cilj ne postigne i borbe s bikovima budu prošlost“, kaže Hazekamp.