The Humane Party


United States

The Humane Party, pokrenuta 2009. godine, prva je politička stranka u Americi, posvećena pravima svih životinja - a ne samo ljudskoj vrsti. Svi HP-ovi kandidati, službenici i članovi odbora moraju biti osobno vegani i političari abolicionisti. Ustavni amandmani koje je predložio HP uključuju:

  • Amandman ukidanja: ukidanje svih oblika ropstva, uključujući meso, ribu, perad, mliječne proizvode, jaja, kožu, krzno, vivisekciju, rodeo, utrke na životinjama i sve druge industrije temeljene na eksploataciji;
  • Amandman jednakih prava 2 (“ERA2”): jamčenje ravnopravnosti spolova, spola i braka;
  • Amandman za demokraciju: zamjena sustava izbornog koledža demokratskim izborima.

HP-ovi kandidati traže Predsjedništvo SAD-a i većinu u oba doma Kongresa.