PAN


Portugal

PAN-Pessoas-Animais-Natureza bori se za slobodno, pošteno, inkluzivno i samosvjesno društvo i za obnovljenu demokraciju, temeljenu na sudjelovanju, etici, sporazumu, poštovanju i jednakosti.

Ova portugalska stranka želi biti glas i politička ruka civilnih pokreta, udruga i nevladinih organizacija koje traže alternativno i obnovljeno društvo, nastojeći opskrbiti i prevladati državne i institucionalne politike i promicati svijest o solidarnosti za humanitarne, životinjske i ekološke svrhe.