Το Κόμμα για τα Ζώα υποβάλλει 150 προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα βιώσιμο, υγιές και φιλικό προς τα ζώα διατροφικό σύστημα.


17 Φεβρουαρίου 2021

Η Anja Hazekamp, Ευρωβουλευτής για το Κόμμα για τα Ζώα έχει υποβάλλει 150 πρόσθετες προτάσεις στην Ευρωπαϊκή στρατηγική From Farm to Fork (Από την Φάρμα στο Πιρούνι) για να κάνει το Ευρωπαϊκό σύστημα διατροφής πιο βιώσιμο. Αυτές οι προτάσεις έχουν να κάνουν με την βελτίωση σχετικά με το περιβάλλον, το κλίμα και την ευημερία των ζώων. Συγκεκριμένα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης για την αποφυγή της καταστροφής των δασών για την εκτροφή των βοοειδών, για τα υπολείμματα από τα τοξικά φυτοφάρμακα, για τον άδικο ανταγωνισμό μεταξύ αγροτών, και για την κακή χρήση κατά την μεταφορά ζώων και στα σφαγεία. Το Κόμμα για τα Ζώα επιθυμεί οι καταναλωτές να έχουν ειλικρινή πληροφόρηση επίσης πάνω στην συσκευασία του προϊόντος. ¨Πρέπει να αλλάξουμε σε ένα βιώσιμο σύστημα διατροφής. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τους καταναλωτές υπεύθυνους. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον διατροφής στο οποίο οι βιώσιμες και υγιείς επιλογές είναι προσιτές και εύκολες.¨

Στο τέλος Ιανουαρίου, η εισηγητής για την Επιτροπή του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας Υγείας και της Ασφάλειας Τροφίμων, Anja Hazekamp παρουσίασε ένα συμπληρωματικό σχέδιο για την From the Farm to Fork στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Επιτροπή της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρόλο που αυτή η στρατηγική θεωρήθηκε ως ο ¨θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας¨, το Κόμμα για τα Ζώα το θεωρεί απλώς ως ¨το πρώτο βήμα¨, καθώς τα σχέδια αποτυγχάνουν να προχωρήσουν όσο χρειάζεται. Ενώ οι ομάδες συμφερόντων από την αγροτική βιομηχανία προσπαθούν να διαψεύσουν τις καταστροφικές συνέπειες από το τωρινό μας σύστημα διατροφής σχετικά με το κλίμα, το περιβάλλον, την βιοποικιλότητα και την δημόσια υγεία, το Κόμμα για τα ζώα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ρητά αυτές τις επιπτώσεις και να πάρει τα αναγκαία μέτρα.

Με 150 τροπολογίες, το κόμμα επιθυμεί να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής αγροτικής στρατηγικής. ¨Υγιής τροφή, υγιής κοινωνία και ένας υγιής πλανήτης, δεν μπορούμε να τους βλέπουμε ως ξεχωριστούς στόχους. Ο τρόπος που παρασκευάζουμε την τροφή μας στην Ευρώπη έχει σοβαρό αντίκτυπο στο κλίμα μας, στο περιβάλλον, στην βιοποικιλότητα και στην ευημερία ανθρώπων και ζώων σε όλο τον κόσμο¨, δηλώνει η Anja Hazekamp. ¨Για αυτό και κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις για να μειώσουμε δραστικά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις του συστήματος διατροφής μας. Θέλουμε να κάνουμε την τροφή και την διαδικασία παραγωγής της, πιο υγιή.¨

Φιλικά προς τα ζώα και με βάση τα φυτά
Ο συνδετικός κρίκος σε όλες τις προτάσεις είναι η μετάβαση της πρωτεΐνης: η αλλαγή από μια διατροφή πλούσια σε ζωική πρωτεΐνη σε μια διατροφή βασισμένη κατά κύριο λόγο στην φυτοφαγία. Μειώνοντας κατακόρυφα τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία κρέατος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την διάλυση της φύσης και να πετύχουμε τους κλιματικούς στόχους, όπως υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και τα Ηνωμένα Έθνη. Για την αποφυγή παραπάνω καταστροφής στον Αμαζόνιο, για παράδειγμα, η Anja Hazekamp επιθυμεί να μειωθεί η έκταση που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια ζωοτροφής. Επίσης θέλει να εισάγει δεσμευτικά προ απαιτούμενα για να μειωθούν οι εκπομπές των αέριων των θερμοκηπίων από την βιομηχανία κρέατος.

Προτάσεις για να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων, μεταξύ άλλων, η πλήρης απαγόρευση των ταχέως-αναπτυσσομένων κοτόπουλων και της τομής της ουράς των χοίρων, και επίσης περιλαμβάνουν μέτρα για να βελτιωθεί η ευημερία των ψαριών, των καβουριών και των αστακών. Η Hazekamp επίσης θέλει η ΕΕ να ακολουθήσει τις εισηγήσεις που έγιναν από την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών End the Cage Age, που υπογράφτηκε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους, η οποία υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση των κλουβιών στην βιομηχανία της κτηνοτροφίας. Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την διαδικασία για την βελτίωση της νομοθεσίας στα σφαγεία και στην μεταφορά ζώων. Αυτές οι βελτιώσεις ανακοινώθηκαν μετά που πίεσε το Κόμμα για τα Ζώα μεταξύ άλλων, όμως καμία ενέργεια δεν έχει γίνει από τότε.

Τοξικά φυτοφάρμακα

Πέρα από αυτό, η Hazekamp δεν θέλει η χρήση φυτοφαρμάκων να μειωθεί μόνο κατά 50%, όπως είναι ο τωρινός στόχος της ΕΕ, αλλά 70%. Επικίνδυνα φυτοφάρμακα πρέπει να απαγορευτούν εντελώς. ¨Τα μισά από όλα τα λαχανικά και φρούτα στην Ευρώπη περιλαμβάνουν ακόμα επικίνδυνα υπολείμματα από γεωργικές τοξίνες. Το ένα τέταρτο περιέχει ένα κοκτέιλ από διάφορα είδη φυτοφαρμάκων¨ επισημαίνει η Hazekamp . Το 2030, όλα τα διαθέσιμα φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από τοξικά υπολείμματα.

Σκληρότερα προ απαιτούμενα για προϊόντα εισαγωγής
Για να κάνουμε πραγματικά το Ευρωπαϊκό σύστημα διατροφής πιο βιώσιμο και επιτυχές για τους Ευρωπαίους αγρότες, η Hazekamp προτείνει πιο σκληρά προ απαιτούμενα για τα προϊόντα εισαγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κόμμα για τα Ζώα είναι της άποψης ότι η ΕΕ δεν πρέπει να επιτρέπει κανένα προϊόν εισαγωγής που δεν ανταποκρίνεται στα ίδια κριτήρια για την ευημερία των ζώων, και αυτά του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Η Hazekamp θέλει η ΕΕ να επανεξετάσει καινούργιες και υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες. Προτείνει επίσης να σταματήσει η εισαγωγή Αργεντινού κρέατος αλόγου λόγω των αχαλίνωτων παράνομων πρακτικών, της κακομεταχείρισης των αλόγων και τους κινδύνους της ασφάλειας τροφίμων της βιομηχανίας. Η απαγόρευση εισαγωγής κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα και τα μικρά τους, κάτι για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη πιέσει για αυτό στο παρελθόν, βρίσκεται επίσης σε μια από τις 150 προτάσεις της Hazekamp.

Πληροφόρηση του καταναλωτή
Ως εισηγητής της Στρατηγικής From Farm to Fork
, η Hazekamp έχει ήδη προτείνει την απαγόρευση σε παραπλανητικές αξιώσεις υγείας στα ανθυγιεινά προϊόντα. Η Hazekamp θέλει επίσης να συμπεριλάβει σαφείς και εύκολα ερμηνεύσιμες πληροφορίες σε όλα τα προϊόντα διατροφής. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να δουν πόσο υγιές είναι ένα προϊόν και πόσο λίπος, ζάχαρη, υδατάνθρακες και αλάτι περιέχει, όταν ψωνίζουν. Οι ετικέτες των χορτοφαγικών και των φυτοφαγικών προϊόντων θα πρέπει να είναι πιο σαφείς, σύμφωνα με την Hazekamp.

Ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων έχει ήδη συνυπογραφεί και από άλλους Ευρωβουλευτές άλλων ομάδων. Τους επόμενους μήνες, το Κόμμα για τα Ζώα θα καταβάλλει υπέρτατη προσπάθεια για να κερδίσει όσο πιο πολλούς Ευρωβουλευτές μπορεί για να υποστηρίξουν τις προτάσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχετική οργάνωση