Worldlog săptămâna 42 -2014


13 octombrie 2014

Noi cei de la Partidul pentru Animale am avut un sfârșit frumos de săptămână în calitate de partid parlamentar la Camera Deputaților. Joi seară s-a publicat faptul că eu împreună cu colega mea Esther Ouwehand ne aflăm în top 15 al ”Celor mai sustenabili 100 oameni” al ziarului Trouw. Topul celor mai sustenabili 100 oameni este o listă anuală cu neerlandezi care au influență asupra domeniului sustenabilității. Esther se află pe locul 15 și a urcat deci cel mai rapid în top (anul trecut ocupa locul 85). Anul trecut eu ocupam locul 18, acum mă aflu pe 11.

Sperăm ca și alți politicieni să fie insiprați de faptul că întregul nostru partid parlamentar se află în top 15. Sunt foarte mândră de faptul că partidul nostru se bucură de o așa bună reputație. Viziunea mondială a partidului nostru, în care interesele pe termen scurt ale oamenilor nu sunt puse pe primul loc, câștigă teren.

Esther Ouwehand en Marianne Thieme op roltrap TK 4

Este bine de menționat faptul că Worldlog-ul meu a fost numit în mod specific în interviul pe care l-am dat ziarului Trouw. Sper ca blog-ul meu săptămânal să ajute ca oamenii de pretutindeni să fie inspirați de a contribui și ei la o comunitate sustenabilă.

Esther a ieșit în evidență în ochii juriului datorită luptei sale decisive împotriva otrăvii din agricultură. Ea a ținut piept puterii agricultorilor și a producătorilor de otravă și a instaurat un hotline: Gidklikker.nl. Producătorii de otravă se plâng de succesul luptei sale prin intermediul reclamelor în ziar mari cât pagina. Aceasta nu o deranjează deloc ;-). La insistențele sale a apărut raportul Consiliului Sănătății în legătură cu riscurile otrăvii din agricultură. Cabinetul preia o mare parte din recomandări, fapt prin care au fost interzise primele substanțe periculoase. Până acum bagatalizate, riscurile otrăvii din agricultură pentru oameni și animale se află acum, datorită lui Esther, sub lumina reflectoarelor. Felicitări Esther!

Putem deja să afirmăm că 2014 este un an istoric pentru partidul nostru. Am dus la bun sfârșit două campanii electorale de succes, prin care numărul locurilor din consiliul local s-a dublat și un loc a fost obținut în Europa. De asemenea, împreună cu Pink!, organizația de tineri a partidului, am luat măsuri împotriva politicii ne-sustenabile a bancherului principal din Camera Deputaților, Banca Regală a Scoției. Camera Deputaților a acceptat atunci o moțiune de a schimba bancherul principal. Suntem mândri de partidul nostru!

Săptămâna trecută ne-am solidificat poziția pro pajiști pentru bovine. Vrem ca guvernul să retragă proiectul de lege „creșterea de încredere a fermelor de produse lactate„ și să introducă o obligație legală în ceea ce privește pajiștile pentru bovine.

Este nemaiauzit ca guvernul să numească ”de încredere” o creștere și o industrializare suplimentară a fermelor de produse lactate. Industria fermelor în Țările de Jos trosnește deja din toate încheieturile. Nu avem nevoie de creștere, ci dimpotrivă, de o micșorare a numărului animalelor din ferme. Și în niciun caz de alte crescătorii de animale, ci de pajiști pentru animale.

Koe in wei

În aprilie 2015 se vor anula contingentele europene de lapte. Astfel, Europa se descotorosește de singurul instrument pe care-l avea de a ține animalele dătătoare de lapte oarecum sub control și de a limita industrializarea agriculturii. Datorită proiectului de lege fermele de produse lactate au devenit un nou fel de bio-industrie iar surplusul de deșeuri, deja gigantic, va crește și mai mult. Am pledat de asemenea pentru o lege cu privire la fermele de produse lactate legate de teren, prin care hrana să fie cuantificată local și prin care să nu se mai producă mai multe deșeuri decât pot fi folosite la nivel local.

Săptămâna trecută am mai susținut la Camera Deputaților încă o moțiune în vederea interzicerii până în 2018 a ciopârțirii cocoșilor nou-născuți. Votul pentru aceasta va avea loc pe 14 octombrie. Mai multe despre aceasta voi scrie în Worldlog-ul meu de săptămâna viitoare.

Citiți aici concluzia înspăimântătoare despre numărul speciilor de animale deja dispărute de pe pământ: ‘We HAVEN’T lost 50% of our animals – the truth is MUCH worse!’

tijger

O săptămână drăguță! Salutări, Marianne

We, as the MPs of the Party for the Animals, had a great closure of the week. On Thursday evening it was announced that my colleague Esther Ouwehand and I are both in the top 15 of the Sustainable 100 of the Dutch daily newspaper Trouw. The Sustainable Top 100 is an annually recurring list of Dutch people who are influential in the area of sustainability. Esther ranks fifteenth and is the fastest climber in the list as a result (she ranked #85 last year). I ranked eighteenth last year, now eleventh.

We hope that other politicians will be inspired by the fact that our entire parliamentary group is in the top 15. I am proud that our Party has so many followers. Our Party’s planet-wide vision, where short-term human interests are not central, is gaining more and more ground.

Esther Ouwehand en Marianne Thieme op roltrap TK 4

I’m pleased to let you know that my Worldlog was specifically mentioned in the interview I had with the daily newspaper Trouw. I hope that my weekly blog contributes to inspire people world-wide to make an effort for a sustainable community.

Esther struck the jury because of her decisive fights against agricultural pesticides. She defied the powers of the farmers and pesticide producers and established a contact point: Gifklikker.nl. Pesticide producers are complaining about her successful fight in full-page advertisements in newspapers. It doesn’t bother her at all 😉 It was on her insistence that the report of the Health Council of the Netherlands on the dangers of agricultural pesticide was published. The government is largely accepting the recommendations, as a result of which the first dangerous pesticides will be banned. The risks of agricultural pesticides for humans and animals, which were minimised until recently, are in the spotlight now thanks to Esther’s fight. Congratulations Esther!

It can already be asserted that 2014 is going to be a historic year for our Party. We conducted two successful election campaigns, resulting in us doubling our number of municipal council seats and we achieved one seat in Europe. We also campaigned together with Pink!, the youth organisation of the Party, against the unsustainable policy of the house bank of the Dutch Lower House: the Royal Bank of Scotland. Following that, the Lower House adopted a motion to change its house bank. Proud of our Party!

Last week, we have stood up for cows to be allowed to graze outdoors. We want the government to withdraw the bill ‘Responsible Growth of the Dairy Farming Industry’ and to replace it by a statutory duty to enforce outdoor grazing for cows.

After all, it is outrageous that the Government believes that further growth and industrialisation of dairy farming can still be called a responsible action. The Dutch diary farming industry is already bursting at the seams. We don’t need growth but we need the livestock herd to be reduced. And there should not be more megastables but more outdoor grazing for animals.

Koe in wei

The European milk quotas will expire by April 2015. By doing so, Europe is deleting the only instrument that it had to somewhat control the livestock herd and to restrict the increase in scale. The diary farming industry will become a new form of bioindustry thanks to this bill and the already enormous surplus of manure will grow even more. That is why we advocate a law that seeks for land-oriented dairy farming, growing food locally and where no more manure is produced than can be used locally.

I also submitted a motion in the Lower House last week to ban the culling of one-day-chicks by 2018. This will be voted on on the 14th of October. Read more about this in next week’s Worldlog.

Read here: the shocking conclusion about the number of animal species that we have already lost on earth: ‘We HAVEN’T lost 50% of our animals – the truth is MUCH worse!’

tijger

Have a great week! Greetings, Marianne