Worldlog Marianne Thieme 28 noiembrie


28 noiembrie 2017

Pe 19 noiembrie a avut loc conferința noastră națională de partid. Și ce bucuroși suntem! Anul acesta, numărul membrilor noștri a crescut cu un sfert până la 15.000, și creștem mai mult decât niciodată. Ca rezultat am avut o sală de conferințe plină. În martie 2018, Partidul pentru Animale va participa la alegerile municipale în 15 municipalități. În timpul conferinței, membrii au aprobat listele de candidați și programul electoral. Acum, consilierii noștri locali se pot apuca de treabă!


Conferința de partid

Așa cum ne-am obișnuit, în timpul conferinței am ținut un discurs în fața membrilor noștri de partid și am scos în evidență caracterul unic al partidului nostru. Tocmai pentru că ne aflăm în ultimul ceas când vine vorba de planeta noastră și pentru că lucrurile trebuie să se schimbe, Partidul pentru Animale se îndepărtează de politica tradițională. Susținem ideea de leadership adevărat și curajul de a lua deciziile corecte pentru a ne asigura că planeta noastră rămâne un loc bun de locuit. De exemplu, oprirea creșterii animalelor de fermă în regim industrial și ruperea legăturilor cu companiile care poluează.

La scurt timp după conferință au avut loc alegerile municipale din municipalitățile Leeuwarden și Westerwolde. Și cu succes, fiindcă săptămâna trecută am aflat că Partidul pentru Animale a obținut câte un loc în ambele! Fiindcă politica locală este cu siguranță un loc important unde se poate face o diferență. De exemplu, fracțiunea noastră din provincia Amsterdam a introdus măsuri pentru a preveni livrarea broșurilor publicitare nesolicitate, salvând astfel mii de copaci. Iar fracțiunea noastră din provincia Brabantul de Nord a ajutat la împiedicarea înființării unei noi ferme industriale în zonă.


Marianne împreună cu toți candidații de pe lista de la alegerile municipale

Luna aceasta, la International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), am avut onoarea de a introduce unul dintre cele mai bune documentare de la festival. Documentarul „Eating Animals” (Consumul de Animale) prezintă latura distructivă a industriei agricole intensive. Un documentar foarte intens, realizat după cartea renumitului scriitor Jonathan Safran Foer și dublat de actrița Nathalie Portman. Precum cartea, documentarul prezintă argumente convingătoare de a reduce consumul de carne și de a limita producția industrială de carne de animale. Cu mărturii pătrunzătoare ale fermierilor care doresc să facă o schimbare, filmul apelează puternic la responsabilitatea consumatorului. Vă recomand cu căldură să-l vizionați!


Marianne împreună cu regizorul documentarului „Eating Animals”

Am vești bune și pentru nurcile din Țările de Jos. Judecătorul Curții Europeane a pronunțat definitivă și irevocabilă interdicția asupra creșterii și sacrificării nurcilor. Legea este în vigoare încă din 2013, însă pentru anumite ferme de nurci aceasta se aplică abia de la 1 ianuarie 2024. Conform legii, este de neconceput din punct de vedere etic ca animalele să fie ucise pentru blană. Suntem cu adevărat încântați că judecătorul european a recunoscut acest lucru și că va menține interdicția.

Data trecută v-am povestit cum protejează guvernul nostru sectorul pescuitului. Chiar și în pofida faptului că pescăriile neerlandeze poartă o parte din vină pentru depășirea structurală a cotelor de pescuit din apele europene. Dar nu mai puțin de 88% din speciile de pește sunt pescuite peste măsură, iar 30% dintre acestea au slabe șanse să se refacă. Totuși, guvernul nostru continuă să se concentreze pe interesele economice la termen scurt. În curând Parlamentul European va vota cu privire la sectorul controversat al pescuitului. Vreți să știți mai multe despre această formă dăunătoare de pescuit? Citiți această știre de săptămâna trecută.


Europarlamentarul PvdD Anja Hazekamp acceptă o petiție împotriva pescuitului cu impulsuri electrice

Europarlamentarul nostru, Anja Hazekamp, se luptă pentru a determina Parlamentul European să ia decizia corectă și să voteze împotriva pescuitului cu impulsuri electrice. Va urma!

Vorbind despre Europa: Săptămâna aceasta voi vorbi cu colegii noștri europeni la Haga. Urmează să schimbăm idei cu privire la alegerile pentru Parlamentul European din 2019. În prezent, Anja Hazekamp este reprezentantul nostru la Parlamentul European și desigur că ne dorim să-i oferim cât mai mult sprijin începând cu 2019 pentru a lupta și mai bine pentru planeta noastră și pentru toți locuitorii acesteia.

On Sunday the 19th of November, our national party congress took place. And it was pleasantly busy! This year, our membership grew by one quarter to 15,000, and we are growing faster than ever. The congress hall was jam-packed because of it. The Party for the Animals will participate in the municipality elections in 15 municipalities in March 2018. The members gave their consent to the candidate lists and the election programme during the congress. Now our municipality elections candidates can start the real work!


Party congress

As always, I spoke to our members during the congress and I emphasised our party’s individuality. It is one minute to twelve for our planet and we really should start doing things differently, the Party for the Animals is breaking with traditional politics. We advocate real leadership and daring to make choices that will keep our planet liveable. For example, the abandonment of intensive livestock farming and breaking ties with polluting companies.

Just after the congress, early elections were held in the municipalities of Leeuwarden and Westerwolde. And with great success, because last week it turned out that the Party for the Animals gained a seat in both municipalities! Local politics is definitely an important place to make the difference. For example, our political group in the municipality of Amsterdam has introduced some measures against the unwanted delivery of advertising brochures and saved thousands of trees as a result. And our political group in the province of Noord-Brabant contributed by managing to stop another factory farm in the province.


Marianne with all top candidates for the municipality elections

This month I had the honour to introduce one of the best documentaries at the International Documentary Film Festival (IDFA) in Amsterdam. The documentary “Eating Animals” shows the destructive side of intensive livestock farming. A very devastating documentary based on the book of the world-famous author Jonathan Safran Foer and narrated by actress Nathalie Portman. Just like the book, the documentary provides convincing arguments for reducing the consumption of meat and restricting the industrial production of food from animal sources. It includes upsetting testimonies by farmers who want to turn the tide and strongly appeal to the responsibility of consumers. So, please don’t miss the film!


Marianne with the director of the documentary “Eating Animals”

Furthermore, there was good news for the Dutch minks. The judge of the European Court judged that the ban on the keeping and killing of minks, as laid down by the law, is irrevocable and definitive. The act has been in force since 2013 but will only enter into force for existing mink factories from 1 January 2024. According to the law, it cannot be defended from an ethical point of view that animals are killed for their fur. We are delighted that the European Court recognises this and maintains the prohibition.

Last week, I told you how the fishing industry is being protected by our government. This while the Dutch fishing industry is also partly responsible for the structural overfishing in European waters. No less than 88% of the species of fish is overfished and 30% will more than likely not be able to recover. But our government continues to focus on short-term economic interests. Shortly, the European Parliament will have to vote on controversial pulse fishing. Would you like to learn more about this damaging form of fishing? Please read here the latest newsletter of last week.


PftA’s MEP Anja Hazekamp accepts a petition against pulse fishing

Our MEP Anja Hazekamp fights for the European Parliament to make the right choice later and to vote against allowing pulse fishing. To be continued!

Speaking of Europe: This week, I will speak in The Hague with colleagues from our European sister parties. We will already start to exchange ideas about the European Parliament elections in 2019. At present, Anja Hazekamp is our representative in the European Parliament and we would love for her to get more support as from 2019 to put up an even better fight for our planet and all its inhabitants.