PvdD introduce ancheta parla­mentară cu privire la trans­por­turile de animale


13 martie 2017

Trebuie să existe un Comitet parlamentar de anchetă care să investigheze și să oprească condițiile extreme în care au loc transporturile de animale ce părăsesc Uniunea Europeană Acest anunț a fost făcut lunea trecută de europarlamentarul Anja Hazekamp în cadrul unei conferințe de presă a Eurogroup for Animals și Animals International în Bruxelles.

În cadrul conferinței de presă s-au prezentat imagini oribile cu transporturile de animale ce părăsesc UE. Animalele în cauză sunt transportate din UE în țări precum Turcia, Liban și Egipt, iar timpul de transport poate dura până la șaptesprezece zile. Multe dintre animale sunt supuse unor temperaturi ridicate, fără apă sau pier din pricina supraaglomerării.

Animalele gestante
Chiar și animalele gestante sunt transportate și nasc pe drum în camioane sau pe nave. Animals International a prezentat fotografii cu animale care, după o cezariană fără anestezie – și fără îngrijiri medicale ulterioare sau suturi, au fost trimise din nou spre transport. Din imaginile cu masacrele se vede cum măcelarii incompetenți atârnă animalele de picioare și în deplină conștiență le taie gâtul.

Problemă structurală
Animals International subliniază faptul că nu este vorba de incidente izolate, ci de o problemă structurală; în 2016, peste trei milioane de animale au fost exportate din Europa în Orientul Mijlociu și expuse la astfel de abuzuri brutale.

„Această cercetare demonstrează că regulile europene curente nu protejează deloc animalele în timpul transportului. O problemă ce există deja de zeci de ani și care devine însă din ce în ce mai dificilă,” declară Hazekamp.

„Legiuitorii de la Bruxelles ignoră cu consecvență diversele dezbateri, solicitările din partea parlamentului și milioanele de semnături ale cetățenilor. Nici decizia Curții Europene de Justiție din 2015, din care reiese că responsabilitatea pentru bunăstarea animalelor nu se sfârșește odată cu trecerea granițelor, nu a condus la rezultate.

Anchetă
Dacă ar fi după Hazekamp, un comitet parlamentar oficial de anchetă ar primi sarcina de a investiga legislația europeană eșuată și lipsa punerii în aplicare în cazul acestor transporturi groaznice de animale vii. „Legiuitorii ce își abandonează sarcinile trebuie identificați și trebuie să se investigheze cum se poate opri cât mai rapid exportul animalelor vii către țări din afara UE”, declară Hazekamp.

Pentru a înființa comitetul parlamentar european de anchetă, este necesar sprijinul a cel puțin 188 membri ai Parlamentului European. În timpul conferinței de presă, câțiva dintre europarlamentarii din partea Partidului Social-Democrat și Liberal din cadrul Parlamentului European și-au exprimat deja sprijinul direct pentru comitetul de anchetă.

A parliamentary committee of inquiry should be established in order to investigate and put an end to the distressing situations associated with animal transport leaving the European Union. This was announced by MEP Anja Hazekamp at a press conference of Eurogroup for Animals and Animals International in Brussels last Monday.

During the press conference, horrendous footage of animal transport from the EU was shown. The involved animals are transported from the EU to countries such as Turkey, Lebanon and Egypt, a trip that can take up to 17 days. Many animals suffer from overheating, dehydration or are crushed on the way.

Pregnant
Even pregnant animals are transported and give birth during transport inside trucks or on board ships. Animals International showed footage of animals that, after having had a Caesarean section without pre-stunning, aftercare or sutures, are simply put back on the road. Footage of the slaughters shows incompetent butchers who hang the animals from their legs and slit their throats while the animals are fully conscious.

Structural problem
Animals International stresses that these are not isolated incidents, but rather a structural problem: in 2016 alone, over 3 million animals were shipped from Europe to the Middle East and became the subject of this cruel form of animal abuse.

“This study confirms that the current EU regulations do not protect the welfare of transported animals. A problem that is age-old and the situation is only getting worse,” says Hazekamp.

“Various debates, calls from Parliament and millions of citizens’ signatures are subsequently ignored by policy makers in Brussels. Even a decision of the European Court of Justice in 2015, stating that the responsibility for animal welfare does not stop at the external borders of the European Union, has not given rise to any further action.”

Inquiry
If Anja Hazekamp has her way, a formal parliamentary committee of inquiry will have the task of investigating the failing European legislation and the lack of enforcement of the rules regarding the horrible live animal transport. “Policy makers who fail to carry out their tasks should be identified and it should be further explored how the export of live animals to countries outside the EU can be stopped as soon as possible,” according to Hazekamp.

“In order to set up a European parliamentary committee of inquiry, the support of at least 188 members of European Parliament is required. During the press conference, some MEPs of the Socialist Group and the Liberal Group in the European Parliament directly expressed their support for the committee of inquiry.