Partidul pentru Animale atrage atenția UE asupra vânătorii de urși și lupi din România


25 octombrie 2017

Anja Hazekamp, europarlamentar din partea Partidului pentru Animale, a adresat întrebări Comisiei Europene cu privire la informațiile potrivit cărora România are de gând să permită vânătoarea unui număr mare de urși bruni și lupi de către vânători și autorități locale.

Ambele specii de animale se află pe lista din Anexa IV a Directivei „Habitate” a Uniunii Europene și pe lista din Anexa II a Convenției de la Berna, drept specii de animale ce trebuie strict protejate și care nu trebuie perturbate sau ucise.

Și organizațiile pentru natură și experții în domeniu și-au exprimat îngrijorările cu privire la vânătoarea de urși și lupi din România. Potrivit acestora, populația de animale este pusă în pericol iar vânătoarea acestora nu face decât să înrăutățească eventualele probleme.

Prin adresarea de întrebări, fracțiunea europeană a Partidului pentru Animale își propune să obțină cât mai curând posibil o măsură din partea Comisiei Europene, astfel încât uciderea animalelor protejate și inteligente să se sfârșească cât mai curând posibil.

Hazekamp a adresat următoarele întrebări:

1) Care este poziția Comisiei cu privire la faptul că sacrificarea urșilor și lupilor din România vine în detrimentul obiectivului de a asigura continuitatea acestor populații de animale în habitatul lor natural, într-o stare bună de conservare?

2) În ce măsură a demonstrat România că nu există nicio altă soluție alternativă suficient de satisfăcătoare care să înlocuiască sacrificarea acestor animale; ce măsuri preventive, cum ar fi prevenirea perturbării acestor specii în habitatul lor natural, au luat autoritățile din România?

3) Ce măsuri va lua Comisia pentru a preveni și a opri cât mai curând posibil sacrificarea lupilor și urșilor din România?

Party for the Animals MEP Anja Hazekamp has put questions to the European Commission about reports indicating that Romania plans on having substantial numbers of brown bears and wolves shot by hunters and local authorities.

Both species are listed in Annex IV of the EU Habitats Directive and Annex II of the Berne Convention as species for which a strict protection regime must be applied and which should not be disturbed or killed.

Concerns were also expressed by experts and nature conservation organisations about the shooting of bears and wolves in Romania. According to them, the hunting will jeopardise the populations and disrupt them in such a way that any problems will only be aggravated.

By asking questions, the Party for the Animals’ European group wants to force the European Commission to take the necessary action to halt the killing of these protected and intelligent animals as soon as possible.

These are the questions asked by Hazekamp:

  1. Does the Commission agree that the killing of bears and wolves in Romania would undermine efforts to maintain the favourable conservation status of these animal populations in their natural habitat?

  2. To what extent has Romania shown that there are no satisfactory alternatives to killing these animals? What preventive measures, such as preventing the species from being disturbed in their natural habitat, have the Romanian authorities taken?

  3. What will the Commission do to prevent the killing of wolves and bears in Romania or to halt it as soon as possible?