Parla­mentul European: Norvegia trebuie să înceteze vânătoarea de balene


21 septembrie 2017

Parlamentul European a decis săptămâna trecută cu o largă majoritate să sprijine o moțiune a Partidului pentru Animale care solicită statului norvegian să oprească vânătoarea comercială de balene. De asemenea, Parlamentul dorește să oprească exportul de carne de balenă din Norvegia către Japonia prin porturile europene.

„Decizia Parlamentului European intensifică presiunea internațională asupra Norvegiei. Vânătoarea de balene este brutală și reprezintă un pericol pentru continuitatea acestei specii de animale impresionante”, declară europarlamentarul Anja Hazekamp (Partidul pentru Animale).

Vânătoarea de balene a fost interzisă la nivel global în 1986, însă Norvegia, Japonia și Islanda refuză să respecte această interdicție. De la intrarea în vigoare a interdicției în 1986, în Norvegia au fost ucise deja peste 13 mii de balene. Anul acesta, statul norvegian dorește să ucidă 999 de balene.


Europarlamentarul PvdD Anja Hazekamp, împreună cu colegii săi, arată că sunt împotriva vânătorii de balene

Parlamentul European solicită acum Norvegiei să se alinieze interdicției internaționale și să oprească în sfârșit vânătoarea de balene. Nu se poate impune însă o interdicție obligatorie, întrucât Norvegia nu este stat membru UE.

Totuși, Bruxelles se poate asigura că nu mai este posibil transportul cărnii de balenă din Norvegia către Japonia prin intermediul porturilor UE. Deși vânzarea și cumpărarea de produse derivate din balene este interzisă în UE, carnea acestora poate fi totuși transportată prin intermediul porturilor UE. O lacună legislativă de care se profită enorm. Astfel, în octombrie 2016 au fost transportate nu mai puțin de trei mii de kilograme de carne de balenă din Norvegia către Japonia, prin porturile din Germania, Franța și Malta. Organizațiile de mediu atenționează că exportul de carne de balenă din Norvegia crește în continuare.

Partidul pentru Animale dorește implementarea unei interdicții definitive asupra transportului produselor derivate din balene prin intermediul porturilor UE și propunerea este sprijinită de Parlamentul European. „Vânătoarea de balene este interzisă deja de peste treizeci de ani. Este astfel o contradicție să ajutăm țările să desfășoare activitățile de transport, atunci când aceste țări nu respectă măsurile internaționale de conservare. Interzicerea transportului ar îngreuna comerțul cu produse derivate din balene și ar descuraja de altfel și vânătoarea”, potrivit europarlamentarului PvdD Anja Hazekamp.

Acum că propunerea Partidului pentru Animale a primit sprijinul Parlamentului European, Comisia Europeană și cele 28 de țări UE urmează să decidă dacă se va implementa într-adevăr o interdicție asupra transportului.

Last week, a majority of the European Parliament has supported the Party for the Animals’ motion urging Norway to cease its commercial whaling operations. The EU also wants to ensure that whale meat is no longer transported to Japan through EU ports.

“The EU´s verdict puts additional pressure on Norway. Whaling is cruel and constitutes a danger to the existence of these magnificent creatures,” says MEP Anja Hazekamp (Party for the Animals).

Norway, Japan and Iceland refuse to uphold the global whaling ban that came into effect in 1986. Since the ban came into effect, Norway has killed over 13,000 whales, and plans on killing 999 more this year.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp and her colleagues take a stand against whaling

MEPs urge Norway to abide by the International Whaling Commission moratorium and to finally cease its whaling operations. The European Parliament cannot impose a legally binding ban, as Norway is not a member of the EU.

However, Brussels can make sure that Norwegian whale meat is no longer transported to Japan through European ports. Although the buying and selling of whale products is illegal in the EU, transporting whale meat through EU ports is still allowed. A loophole, and one that is eagerly exploited. For instance in October 2016, when just under 3,000 kilos of Norwegian whale meat was shipped to Japan through ports in Germany, France and Malta. Environmental organisations warn that the export of Norwegian whale meat is steadily rising.

The Party for the Animals, supported by the European Parliament, wants a total ban on the shipment of whale products through EU ports. “Whaling has been prohibited for over thirty years. Offering our help with the transport of whale products to countries that disregard international protection measures, is contradictory. A ban on transit will make the trade in whale products more difficult and thereby discourage whaling itself,” according to Party for the Animals MEP Anja Hazekamp.

Now that the European Parliament has supported the Party for the Animals’ proposal, it is up to the European Commission and the 28 EU member states to decide whether there will be an actual ban on transit of whale products.