Inspi­rator: crescător de porci devine vegan și acum cultivă legume


14 noiembrie 2017

Din ce în ce mai mulți agricultori văd oportunități în cultivarea plantelor, fără folosirea oricărui produs de origine animală. Unul dintre cele mai recente exemple este povestea suedezului Gustaf Soderfeldt.

În 2006, Soderfeldt a pus bazele unei mici ferme de porci. El a considerat teribil modul în care animalele sunt tratate în fermele industriale și a dorit o altfel de abordare: la scară mică, cu respect pentru animale. Numărul clienților interesați de ‘carnea animal-prietenoasă’ a acestuia a crescut semnificativ și ferma a avut succes. Dar Soderfeldt și-a dat seama că este vorba tot mai mult despre bani. Soderfeldt a declarat unui ziar suedez:

„Clienților noștri le plăcea să audă că animalele noastre au avut un ‘trai bun’ și cât de ‘animal-prietenoasă’ a fost carnea noastră. Dar nu voiau să știe nimic despre partea îngrozitoare. De exemplu, nu le-am putut spune că o scroafă nu ar dori să fie deloc separată de purceii ei și că porcii guițau de teamă când erau încărcați în camioanele care îi transportau la abator. Singura modalitate de a-mi păstra clienții a fost să le ascund adevărul, iar viața mea ca și crescător de porci părea tot mai incorectă cu fiecare zi.

Majoritatea clienților noștri au cumpărat carne de la noi pentru a-și liniști conștiința. Oamenii nu vor să admită că susțin o industrie care tratează animale într-un mod teribil. Prin urmare, ei cumpără așa-numita carne animal-prietenoasă. Mi-a fost tot mai greu să fiu un panou publicitar pentru industria cărnii.”

Veganismul este viitorul în agricultură

Când Soderfeldt a intrat în contact cu veganismul prin intermediul YouTube, și-a dat seama că ‘carnea animal-prietenoasă’ nu există deloc. A făcut conexiunea acum patru ani și și-a dat seama că veganii doresc de fapt același lucru ca și el: o viață mai bună pentru animale. La urma urmei, aceasta a fost inițial modul de abordare al fermei sale. Dar veganii merg și mai departe: dacă îți pasă de animale, atunci nu le ucizi deloc. Soderfeldt a crezut, de asemenea, că oamenii ar trebui să mănânce carne pentru a fi sănătoși, dar a aflat că nu era adevărat.

El și soția sa au devenit vegani, au încetat să mai crească animale și au trecut la cultivarea legumelor fără a folosi produse de origine animală, cum ar fi făină de sânge, făină de oase sau îngrășământ de origine animală. Schimbarea nu a fost ușoară și și-au pierdut aproape toți clienții. Dar, după patru ani, afacerea lui este din nou pe picioare și aceștia cultivă între altele roșii, cartofi, fasole, mazăre, salată, morcovi, ceapă, cărbune și flori. Acestea le vând pe diverse piețe ale fermierilor și prin abonamente la legume.

Soderfeldt este convins că veganismul este viitorul agriculturii și că este „mai pașnic, mai sănătos, mai eficient, mai puțin risipitor și mai ecologic” decât zootehnia.

Increasingly more farmers see opportunities in vegetable agriculture, without the use of animals. One of the most recent examples is the story of the Swedish Gustaf Soderfeldt.

In 2006, Soderfeldt set up a small-scale pig farm. He believed that the way animals were treated in industrial animal farming was horrific and he wanted to do it differently: small-scale, with respect for animals. The number of customers that wanted his ‘animal-friendly’ meat grew considerably and the company was a great success. But Soderfeldt realised that it increasingly came down to money. Soderfeldt told a Swedish newspaper:

“Our customers liked to hear that our animals had lived a ‘good life’ and how ‘animal-friendly’ our meat was. But they didn’t want to hear about the bad side. For example, I couldn’t tell them that a sow didn’t want to be separated from her piglets at all and that the pigs screamed with fear when they were loaded onto the truck to bring them to the slaughterhouse. The only way to keep my customers was to conceal the truth and my life as a pig farmer felt less honest every day.

Most of our customers bought their meat with us to ease their conscience. People don’t want to admit that they support an industry that treats animals horribly. That’s why they buy so-called ‘animal-friendly meat’. It became more and more difficult for me to promote the meat industry.”

Veganism is the future of agriculture

When Soderfeldt came into contact with veganism via YouTube he realised that ‘animal-friendly’ meat doesn’t exist at all. He copped on four years ago and realised that vegans wanted in fact the same thing as he did: animals living a good life. After all, that was originally the concept for his farm. But vegans go even one step further in this: if you really care for animals you won’t kill them at all. Soderfeld also used to think that people needed to eat meat to stay healthy but he soon learned that that wasn’t true.

He and his wife became vegans, stopped keeping animals and changed to growing vegetables, without the use of animal products such as blood meal, bone meal or animal manure. The transition was not easy and they lost almost all of their customers. But after four years the company is back on its feet and they now grow tomatoes, potatoes, beans, peas, lettuce, carrots, onions, cabbages and flowers among others. The sell them on various farmer markets and via vegetable subscriptions.

Soderfeldt is convinced that veganism is the future of agriculture and that it is ‘peaceful, healthier, more efficient, less wasteful and more environment-friendly’ than animal agriculture.