#FOOD­RE­VO­LUTION


Kräv ett hälsosamt matsystem, baserat på medkänsla.

Vårt nuvarande matsystem är en tickande bomb

Världens kött- och mejeriindustri är en grogrund för nya infektionssjukdomar som covid-19 och bidrar stort till föroreningen av vår luft och mark, samt vårt vatten.

De är också en huvudorsak till klimatkrisen, som hotar våra samhällen med översvämningar, skogsbränder och svält. Och de har en enorm inverkan på vår planets vilda djur och natur, vilka är avgörande för vårt eget och kommande generationers välbefinnande.

Du kan vara med och skapa positiv förändring! Skriv under och dela denna #FoodRevolution-petition för att uppmana alla regeringar: sätt människors, djurs och vår planets hälsa först!

När vi når 500 000 underskrifter kommer vi att presentera petitionen för så många ansvariga ministrar runt om i världen som möjligt.

Mer om varför och hur du ändrar dig nedan.

You have to accept cookies before you can watch this video

Handlingsplan i sju steg

För att förhindra framtida pandemier och tackla klimatkrisen och krisen gällande biologisk mångfald måste vi förändra vårt matsystem. Det är därför vi uppmanar regeringar runt om i världen att:

 1. Visa ledarskap för att minska animaliska produkter med minst 75 % till 2030. Börja med att tillhandahålla ett dagligt veganskt alternative på menyn i offentliga matsalar.
 2. Hjälp jordbrukare att göra övergången till växtbaserat jordbruk.
 3. Fasa ut subventioner för kött och mejeriprodukter.
 4. Förbjud konsumtion och handel med vilda djur.
 5. Förbjud produktion, import och handel med päls.
 6. Avsluta internationella transporter av levande djur.
 7. Inför obligatorisk märkning av alla animaliska produkter som anger var och under vilka förhållanden djuren föddes upp och slaktades samt information om produktens ekologiska fotavtryck.

Varför vi behöver förändring?

Både boskaps- och pälsindustrin utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Uppfödning, handel, transport och slakt av miljarder djur för mat och mode varje år ökar risken för överföring av sjukdomar. Tre av fyra nya infektionssjukdomar orsakas av grym och ohållbar behandling av djur. Covid-19 är bara det senaste exemplet, efter SARS, MERS, grisinfluensa, fågelinfluensa och galna kosjukan. Och det kommer definitivt inte att vara det sista om vi fortsätter som vanligt, varnar experter.

Pälsindustrin har visat sig vara en grogrund för mutationer i coronaviruset som kan visa sig vara resistenta mot vaccin, som senast i Danmark, världens största producent av minkpäls. Virologer har till och med påpekat att pälsindustrin kan ha varit den felande länken i coronavirusets hopp från djur till människor.

Ändå har världens ledare i decennier spenderat enorma mängder offentliga pengar (-dina-pengar) för att främja kött och mejeriprodukter, vilket har tvingat bönder att arbeta ohållbart. De har stöttat minkfarmer, internationell transport av levande djur och handel med vilda djur. Därigenom har våra regeringar satt folkhälsan och livet på jorden i extrem fara.

Du kan åstadkomma positive förändring genom att ta dessa två steg:

1. Skriv under och dela #FoodRevolution-uppropet för att uppmana världsledare att börja arbeta med sjustegshandlingsplanen för ett hälsosamt och hållbart matsystem för oss alla.

2. Gör hållbara val i matvarubutiken och gör övergången till en mer växtbaserad kost.

  Låt oss göra världen till en bättre plats för människor och djur.

  Låt oss börja idag!

  Tack.

  Animal Politics Foundation
  (på uppdrag av representanter för djurrättspartier över hela världen)

  Underskrivet 78 423 gånger, Låt oss nå 500 000 underskrifter!!
  Ann Fayt skrev under för 5 dagar sedan

  Privacy statement