Partidul australian ‘Animal Justice Party’ lansează un atac politic asupra vânătorii la rațe


16 ianuarie 2019

Last week, the Australian state of Victoria announced that it will permit a new duck shooting season. The Animal Justice Party (AJP) recently won its first seat in the Upper House of Victoria and now wishes to use that political influence to immediately put an end to the cruel hunting of ducks. Andy Meddick, recently elected AJP representative in the Upper House: “The government again chooses the interests of hunters and leaves thousands of threatened birds to suffer. As the first people’s representative on behalf of the AJP in Victoria, I will be determined more than ever to stop duck hunting.”


AJP campaign against duck hunting

The Australian wetlands in Victoria – a collection of swamps, lakes and islets – are known as an oasis of rest and a bird’s paradise. But every year the peace is disrupted by duck hunting. Ducks are increasingly threatened by climate change and water exhaustion due to agriculture. The annual duck hunting is making it even more difficult for birds. Duck hunting was already banned in three other Australian states, but the state of Victoria maintained it under the pretext of tradition. However, figures show that only 0.4% of the population still participates in duck hunting and that the vast majority of the population wants hunting to be banned.

Andy Meddick, recently elected as representative of the Animal Justice Party (AJP) in the Victorian Upper House is now launching the attack against the government’s decision: “I am beyond appalled with this decision. Overwhelmingly the majority of Victorians want to see an end to this cruel, so-called “sport”. Endangered species are shot and killed and it creates environmental damage on a massive scale. Calling a duck shooting season under drought conditions is an irresponsible and reckless move. I promise to do everything in my power to hold the government to account and like every other year I will join rescue teams on the wetlands for the opening weekend of the shooting season and throughout the season.”

Hunting supervision
under the influence of the hunting lobby


Protesters in front of the office of Victoria’s prime minister with some discarded items and victims of the 2018 duck hunting.

Thousands of ducks are shot dead every year. An estimated average of 50,000 birds are wounded every year and have to suffer for days before they die. A damning report from 2018 showed that hunters frequently break the law, but that the Game Management Authority, the responsible supervisor, fails to do something about it. The supervisor does not only lack an effective overview and means, but they also have a conflict of interests: the supervisor has close connections with the hunting lobby. Wetlands are destroyed and hunting laws are breached.

Meddick: “The Pegasus report showed that GMA is far too close and far too comfy with the hunting lobby. GMA must be disbanded and the government must ban duck hunting in Victoria.“

Statul australian Victoria a anunțat săptămâna trecută că va aproba un nou sezon de vânătoare la rațe. Animal Justice Party (AJP) a obținut recent un loc în Camera Superioară a Parlamentului din Victoria și acum dorește să folosească această influență politică pentru a pune imediat capăt vânătorii nemiloase la rațe. Andy Meddick, reprezentantul nou ales al AJP în Camera Superioară a Parlamentului: „Guvernul alege din nou în favoarea intereselor vânătorilor și lasă mii de păsări amenințate să sufere. În calitate de prim reprezentant din partea AJP în Victoria, sunt mai hotărâtă decât oricând să opresc vânătoarea la rațe.”


AJP campagne tegen eendenjacht

Zonele umede australiene din Victoria – un ansamblu de mlaștini, lacuri și insule – sunt cunoscute ca o oază de liniște și un paradis pentru păsări. Totuși, liniștea este perturbată anual de vânătoarea la rațe. Rațele sunt din ce în ce mai amenințate de către schimbările climatice și de epuizarea apei prin agricultură, între altele. Vânătoarea anuală la rațe înrăutățește și mai mult situația păsărilor. Vânătoarea la rațe a fost deja interzisă în alte trei state australiene, dar statul Victoria menține vânătoarea sub pretextul tradiției. Cu toate acestea, cifrele arată că doar 0,4% din populație încă participă la vânătoarea la rațe și că marea majoritate a populației dorește interzicerea vânătorii.

Andy Meddick, ales recent ca reprezentant al poporului din partea Animal Justice Party (AJP) în Camera Superioară a Parlamentului din Victoria, atacă acum în totalitate decizia guvernului: „Sunt mai mult decât indignat de această decizie. Copleșitor, majoritatea victorienilor doresc stoparea acestui crud așa-zis „sport”. Speciile pe cale de dispariție sunt împușcate și ucise, provoacând daune la scară largă asupra mediului. Anunțarea unui sezon de vânătoare la rațe în condiții de secetă este o acțiune iresponsabilă și nesăbuită. Promit să fac tot ce-mi stă în putere pentru a trage guvernul la răspundere și promit că în fiecare an mă voi alătura echipelor de salvare din zonele umede pentru weekendul de deschidere al sezonului de vânătoare și pe tot parcursul sezonului.”

Supravegherea vânătorii sub influența lobby-ului vânătorilor


Militanți în fața biroului prim-ministrului din Victoria cu câteva dintre resturile și victimele vânătorii la rațe din 2018

Mii de rațe sunt împușcate anual. Se estimează că 50.000 de păsări sunt rănite în fiecare an și pot suferi câteva zile înainte de a muri. Un raport devastator din 2018 a arătat că vânătorii încalcă în mod regulat legea, însă autoritatea de gestionare a jocurilor (Game Management Authority), cea responsabilă cu supravegherea, nu reușește să intervină. Lipsește controlul nu numai în ceea ce privește eficiența supravegherii și a resurselor, dar există și un conflict de interese: autoritatea de control are legături strânse cu lobby-ul vânătorilor. Astfel, zonele umede sunt distruse și legile de vânătoare sunt încălcate.

Meddick: „Raportul Pegasus a arătat că GMA este mult prea aproape și prea confortabil cu lobby-ul de vânătoare. GMA trebuie să fie dizolvat, iar Guvernul trebuie să interzică vânătoarea la rațe în Victoria.”