Europa trebuie să aștepte iniți­ativa cetățe­nilor cu privire la glifosat


27 februarie 2017

„Nu prelungiți licența pentru glifosat înainte de a dezbate inițiativa cetățenilor cu privire la aceasta”

Partidul pentru Animale solicită Comisiei Europene să nu reînnoiască licența europeană pentru pesticidul glifosat înainte ca inițiativa cetățenilor ‘Ban Glyphosate’ , recent înregistrată oficial, să fie examinată în întregime. Europarlamentarul Anja Hazekamp vrea garanții de la Comisia Europeană că inițiativa va fi luată serios în considerare atunci când se va decide cu privire la glifosat.

„Încrederea în UE a scăzut la zero pentru mulți cetățeni. Bruxelles nu își poate permite să ignore inițiativele cetățenilor”, a declarat europarlamentarul Anja Hazekamp.

Actuala licență UE pentru glifosat expiră la începutul anului 2018, și coincide cu termenul de finalizare a inițiativei cetățenilor ‘Ban Glyphosate’, care intră în vigoare în mod oficial pe 25 ianuarie. Autorii inițiativei au douăsprezece luni pentru a colecta cel puțin un milion de semnături. Dacă va avea succes, Comisia Europeană trebuie să organizeze o audiere publică și să răspundă cu argumente la cererea de a interzice glifosatul. „Ar fi lipsit de respect și nedemocratic ca la momentul ședinței, decizia cu privire la glifosat să fie deja luată”, a spus Hazekamp.

Conform ramurii specializate pe cercetarea cancerului, IARC (The International Agency for Research on Cancer) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, pesticidul glifosat este probabil cancerigen. De asemenea, există indicii că pesticidul glifosat are efect perturbator asupra sistemului endocrin. Cu toate acestea, Comisia Europeană a decis în iunie 2016 să prelungească licența UE pentru glifosat cu încă optsprezece luni. Inițial, Comisia a dorit să prelungească licența chiar cu cincisprezece ani, dar protestele unor țări din UE și a unor parlamentari europeni au împiedicat acest lucru.

Partidul pentru Animale s-a opus menținerii pe piață a pesticidului glifosat atât în Camera Inferioară, cât și în Parlamentul European.

Glifosatul este un pesticid și ingredientul principal din Roundup. Roundup este utilizat de către fermieri, guverne și persoane fizice ca erbicid. Din cauza utilizării în masă a acestuia, mulți oameni și animale intră în contact cu otrava. O cercetare din 2013 arata că 63% dintre neerlandezi aveau urme de glifosat în urină.

“No extending of glyphosate license until citizens’ initiative is fully considered”

The Party for the Animals demands that the European Commission does not extend the European license for herbicide glyphosate until the recently officially registered European citizens’ initiative ‘Ban Glyphosate’ has been fully considered. MEP Anja Hazekamp wants the European Commission’s guarantee that the initiative will be taken into serious account with regard to their decision on the glyphosate license.

“Many citizens have lost all faith in the European Union. Brussels cannot afford to ignore citizens’ initiatives,” according to MEP Anja Hazekamp.

The current EU glyphosate license grant will expire at the start of 2018, coinciding with the end date of the citizens’ initiative ‘Ban Glyphosate’, which was officially launched on 25 January. The proposers of the initiative have 12 months to collect one million signatures. If they succeed, the European Commission will be forced to organise a hearing and give a fully reasoned response to the request to ban glyphosate. “It would be disrespectful and undemocratic if a decision on the glyphosate license is already reached at the time of the hearing,” says Hazekamp.

The section of the World Health Organisation that specialises in cancer research, IARC, has classified glyphosate as a probable carcinogen. In addition, there are indications that glyphosate is an endocrine disrupter. Nevertheless, in June 2016 the European Commission decided to extend the EU license for glyphosate by 18 months. Initially, the Commission even planned on extending it for 15 years, but this was avoided due to protests from several EU countries and MEPs.

The Party for the Animals has objected to continued placing on the market of glyphosate in both the Lower House and European Parliament.

Glyphosate is an agricultural toxin, its main ingredient Roundup. Roundup is used by many farmers, governments and individuals as a herbicide, and as a result of this mass use, a lot of people and animals come into contact with the toxin. A 2013 research showed that 63% of the Dutch population had traces of glyphosate in their urine.