Admi­ni­strația locală din Maroc introduce mijloace prie­tenoase cu animalele pentru a ține sub control populația de animale fără stăpân


16 ianuarie 2018

Conducerea municipalității marocane din Tanger, în nordul Marocului, va investi de acum în modalități eficiente și prietenoase cu animalele pentru a putea ține sub control populația canină fără stăpân din oraș. Aceasta se referă la un pachet complet, care include vaccinarea, sterilizarea și identificarea acestora. În acest scop, primăria va colabora cu organizații locale și cu adăpostul pentru animalele fără stăpân, „Sanctuaire de la faune de Tanger” (SFT). SFT primește în acest an un sprijin financiar de aproximativ 27.000 de euro.


Conform administrației locale, scopul acestei cooperări, aprobată în unanimitate, este de a garanta siguranța și sănătatea cetățenilor. Primarul din Tanger, Mohamed Bachir Abdellaoui, subliniază că această inițiativă este, de asemenea, concepută ca o soluție umană pentru populația mare de animale fără stăpân din Tanger. Astfel, municipalitatea arată că își ia în serios obligațiile în domeniul protecției drepturilor animalelor. Se estimează că în Maroc trăiesc 2 milioane de câini comunitari. Aceștia sunt priviți adesea ca un pericol, sunt abuzați și uciși. Tanger este acum, după Agadir, a doua municipalitate din Maroc, care pune la dispoziție fonduri pentru abordarea prietenoasă a problemei animalelor fără stăpân.

Proiectul presupune ca SFT să sterilizeze animalele fără stăpân din Tanger, să ofere asistență medicală și să colaboreze cu Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentară din Maroc (ONASA) și cu Centrul Municipal de Sănătate Publică pentru a organiza campanii de vaccinare împotriva rabiei (turbării). Animalele care au fost vaccinate și sterilizate primesc marcaje în urechi (crotalii) sau sunt identificate într-un mod diferit, astfel încât cetățenii și autoritățile să știe că aceste animale nu sunt periculoase. Pe lângă sprijinul financiar, primăria a promis, de asemenea, să nu ucidă animalele fără stăpân care au fost identificate de către SFT.


Vizita Partidului Pentru Animale la SFT

Christine Teunissen, senator din partea Partidului pentru Animale, a vizitat anul trecut Tanger și SFT. Teunissen a fost foarte impresionată de activitatea organizației și de fondatoarea acesteia Salima (Sally) Kadaoui. Kadaoui și organizația sa lucrează voluntar de ani de zile pentru bunăstarea animalelor fără stăpân din Tanger. Ea a început acum câțiva ani așa-numitul program „Hayat”. Hayat înseamnă (conservarea) „vieții” și programul presupune că animalele fără stăpân primesc asistență medicală, sunt vaccinate, sterilizate și identificate.

Ceea ce face proiectul Hayat extra interesant este faptul că implică și informează comunitățile locale. SFT arată localnicilor prin Hayat că acești câini vagabonzi pot fi buni protectori și prieteni. De asemenea, SFT ajută familiile sărace să aibă grijă de animalele lor, oferindu-le hrană și îngrijire medicală. Kadaoui: „Vrem să răspândim compasiune și dragoste. Fiecare ființă merită viață și respect. Oferim informații și implicăm comunitatea locală, deoarece ne privește pe toți. Numai împreună vom progresa.”


Locuitorii se împrietenesc cu câinii comunitari

Până în prezent, aceste activități au fost posibile în general prin donații venite din întreaga lume și prin eforturile depuse de voluntari. Kadaoui este mulțumită că autoritățile locale înțeleg acum, de asemenea, necesitatea unei abordări prietenoase cu animalele. „Aceasta este o veste minunată atât pentru animale cât și pentru oameni. Toți susținătorii și donatorii noștri sunt eroi. Suntem foarte mulțumiți de sprijinul promis din partea conducerii locale. Dar avem încă nevoie de donații, pentru că nu este încă sigur când vom primi subvențiile și trebuie să tratăm repede toate animalele fără stăpân pentru a preveni uciderea acestora.”

Kadaoui ține toată lumea la curent în fiecare zi despre activitatea SFT prin intermediul, între altele, Facebook și al website-ului.

The council of the municipality of Tangier in the north of Morocco will start investing in humane and effective means to control the municipality’s stray animal population. This concerns an integral package, including vaccination, neutering and identification. Tangier will be cooperating with local organisation and sanctuary for stray animals “Sanctuaire de la faune de Tanger” (SFT). This year, SFT will receive a financial support of 27,000 euros.


Founder of SFT working with local communities

This cooperation was unanimously approved and, according to the municipality of Tangier, aims to ensure the health and safety of the citizens. The Tangier mayor Mohamed Bachir Abdellaoui stresses that the initiative is also intended as a humane solution to the large stray animal population in Tangier. In this way, the municipality demonstrates that it takes its obligations with respect to the protection of animal rights seriously. It is estimated that there are currently 2 million stray dogs living in Morocco. Often, they are considered a threat, abused or killed. After Agadir, Tangier is the second municipality in Morocco making funds available for a humane approach to the animal stray population.

SFT intends to neuter and provide medical care to stray animals in the municipality of Tangier, and work with the Moroccan National Food Security Authority (ONSSA) and the local health service to launch vaccination campaigns against rabies. Animals that have been vaccinated and neutered are identified, e.g. by an ear tag, so that citizens and authorities know these animals do not constitute a danger. In addition to its financial support, the municipality has also promised not to kill any stray animals identified by SFT.


Party for the Animals’ visit to SFT

Last year, Party for the Animals’ senator Christine Teunissen visited Tangier and SFT, and she was very impressed with the work done by the organisation as well as with its founder, Salima (Sally) Kadaoui. For years, Kadaoui has been selflessly dedicating herself and her organisation to the welfare of stray animals in Tangier. A few years back, she started her so-called “Hayat” programme. Hayat means (preservation of) ’life’ and the programme involves the medical treatment, vaccination, neutering and identification of strays.

What makes the Hayat project even more interesting is that it involves and educates local communities. SFT uses Hayat to show local citizens that stray dogs can be great neighbourhood watch dogs and friends. SFT also assists poor families in taking care of their animals, by providing them with food and medical care. Kadaoui: “Our wish is to spread love and compassion. Every creature deserves life and respect. We educate and involve the local community, because this concerns us all. The only way to make progress is by working together.”


Local citizens befriend stray dogs

Until now, this work has been possible mainly by donations from around the world and by the organisation’s volunteers. Kadaoui is pleased that the local government now understands the value of a humane approach. “This is marvellous news for both animals and people. All our supporters and donors are heroes, and we are very happy with the local government’s stated support. However, we still need more donations, as it is uncertain when we will receive the grant, and we have to treat all stray animals as soon as possible to prevent them from being killed.”

Kadaoui posts a daily update on the SFT’s work on Facebook and the website.