Worldlog Week 14 – 2008


4 אפריל 2008

Karen Soeters, directeur van ons wetenschappelijk bureau is teruggekomen van de Genesis awards in Beverly Hills met erg mooie quotes van tal van diervriendelijke celebrities voor onze film Meat the Truth. Zoals Andrea Bowen, Ben Stein, Bill Maher, Kate Flannery, Hayden Panettiere, Kisten Vangsness en tal van anderen. Binnenkort gaan we ook een interview met Pamela Anderson opnemen.

De opnamen met de Engelstalige kinderen en voor de theaterregistratie zijn afgelopen weekend afgerond. Komende weken hebben we nog opnamen met een biologische boer in Wales (Great Britain) en met Dr David Davies die alles weet over de vermindering van broeikasgassen bij koeien door ze natuurlijk voedsel te verschaffen. Ik vond trouwens nog een aardig filmpje op You Tube over het verband tussen vleesconsumptie en broeikasgassen.

Naast de film zijn we afgelopen week druk geweest met de nasleep van het slachthuizen- en veetransportschandaal dat we aangekaart hebben in Nederland. Een klokkenluider die had aangegeven alleen met de minister te willen spreken omdat hij anders vreesde voor zijn veiligheid heeft inmiddels langdurig met minister Verburg gesproken, nadat de Partij voor de Dieren bemiddeld had voor een gesprek. Ik vind het zeer te prijzen dat de minister op zo’n korte termijn de tijd heeft genomen om de klokkenluider te ontvangen en zie uit naar haar nadere actie in de richting van het parlement!

Verder stond ons parlementaire werk deze week vooral in het teken van het debat over de anti-islamfilm Fitna van de Nederlandse parlementariër Geert Wilders. Ik heb in mijn debatbijdrage gepleit voor een duidelijker scheiding van kerk en staat. De staat zou zich niet met de religieuze opvattingen van de burgers moeten bemoeien, religie zou zich niet met de staat moeten bezig houden.

Verder hebben we vragen gesteld aan de Nederlandse regering over de Canadese zeehondenjacht die vorige week van start gegaan is en hebben we via moties aandacht gevraagd voor het ondoorzichtige toezicht op de Nederlandse vleessector dat merkwaardig genoeg in handen is van …. vertegenwoordigers van diezelfde vleessector!

Leuk bericht uit Engeland: de Duke en Duchess of Hamilton voeren vanuit hun 14e-eeuwse kasteel actie tegen winkelketen Selfridges wegens de verkoop van foie gras. De hertog en de hertogin zijn overigens beide vegetariër. Geweldig nieuws, aristocraten in actie voor het welzijn van dieren!

In de senaat heeft de Partij voor de Dieren afgelopen week laten zien hoe belangrijk de invloed van een nog kleine partij als de onze kan zijn. Een wetsvoorstel van het Nederlandse kabinet om het gokken via internet op proef toe te staan, leed schipbreuk met 37 tegen 35 stemmen. Onze stem in de senaat vormde daarbij de ‘balancing vote!’

Er komen naar aanleiding van de Worldlogs steeds meer aanvragen voor interviews vanuit het buitenland. Erg leuk om te merken dat de boodschap zich zo snel begint te verspreiden via dit nieuwe middel. Je kunt helpen door informatie uit de Worldlogs of verwijzingen daarnaar te plaatsen op internetfora in jouw eigen taal.

Samen zijn we tot héél veel in staat!

Tot volgende week!