Worldlog Week 12 – 2008


21 מרץ 2008

Welkom bij m’n tweede Worldlog! Ik ben blij jullie te kunnen vertellen dat het Worldlog in de eerste week al meer dan 1.000 bezoekers per dag trekt vanuit de hele wereld. We hebben erg enthousiaste reacties ontvangen van mensen die nog niet eerder hadden gehoord van het feit dat er een Partij voor de Dieren in het Nederlandse parlement zit. Ook de berichten over de film Meat the Truth hebben tot erg leuke reacties geleid. Zo kwam er een verzoek van de Argentijnse Prof. Dr. Leopoldo Estol, president van de Latin American Society on Animal Welfare om de film ook daar te kunnen vertonen!

We zullen op zaterdagavond 29 maart opnames maken bij de jaarlijkse uitreiking van de Genesis Awards in Beverly Hills (Hollywood).

Daar zullen we verschillende celebrities interviewen in het kader van de internationale versie van Meat the Truth.

De eerste internationale première van Meat the Truth zal plaatsvinden op Leicester Square in Londen op 19 mei aanstaande, als je in de buurt bent…

Deze week was heel druk met ons parlementaire werk. We hebben een wetsvoorstel aangekondigd om het onverdoofd ritueel slachten in Nederland te verbieden. Er is een wettelijke uitzondering in ons land die het religieuze minderheden mogelijk maakte voor eigen behoefte dieren onverdoofd te slachten (in afwijking van de wettelijke regels). Omdat de controle lastig was en Nederland in de afgelopen jaren een hype op het gebied van ‘zelfregulering’ en een terugtredende overheid kende, werden de uitzonderingsregels steeds verder opgerekt. Zo kon elk slachthuis ongelimiteerd gebruik maken van de uitzondering op het onverdoofd ritueel slachten.

Het gevolg daarvan is dat er slachthuizen zijn die al hun vee onverdoofd ritueel slachten, waardoor alle vlees als halal verkocht mag worden en de restvoorraden van dit vlees gewoon in het reguliere circuit terecht komen, zonder dat consumenten dit weten.

Nederland heeft zich op deze wijze ontwikkeld tot één van de grootste exporteurs van halal vlees, en dat was nooit de bedoeling van de wetgever.

Omdat niemand precies weet hoeveel dieren onverdoofd geslacht worden in Nederland (wel dat het er inmiddels miljoenen zijn), heb ik deze week schriftelijke vragen gesteld aan de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de exacte cijfers over onverdoofd ritueel geslachte dieren en de export en het binnenlands gebruik daarvan. De minister moet binnen 3 weken antwoorden.
Nog voor de zomer hopen wij ons wetsvoorstel voor een definitief verbod op onverdoofd ritueel slachten aan het parlement voor te kunnen leggen. Omdat het wetgevingsproces veel tijd in beslag neemt zal een mogelijke wetswijziging niet eerder gerealiseerd kunnen zijn dan begin 2009.

Inmiddels is het goed te weten dat aan de Universiteit van Bristol, door dr. Haluk Anil onderzoek gedaan is naar de noodzaak van onbedwelmd slachten om religieuze reden. Uitkomst: zo’n noodzaak is er niet!

In islamitische kring is trouwens sprake van een groeiend bewustzijn op het gebied van ethische vragen rond de omgang met dieren. Boeiende website: http://www.islamicconcern.com/

Deze week kwam in Nederland ook een onderzoeksrapport uit over ernstige misstanden bij de keuring en het toezicht op vee en vlees. De verantwoordelijke overheidsinstantie “Voedsel- en Waren autoriteit” blijkt er een puinhoop van te maken. Er is volstrekt onvoldoende toezicht, waardoor dieren onder erbarmelijke omstandigheden vervoerd en geslacht worden zonder dat de overheid de regels handhaaft.

De onderzoeker, minister van Staat R.J. Hoekstra, heeft aangegeven dat het verontrustende beeld dat een geheim uitgelekt rapport opriep over het falen van het toezicht ‘herkenbaar’ was, maar dat hij de exacte omvang ervan niet kon vaststellen.

Dit muisje zal nog wel een staartje krijgen, daar gaan we voor zorgen. Onze partij is benaderd door tal van klokkenluiders uit de vleessector en komende week organiseren we met drie andere partijen in het Nederlandse parlement (VVD, SP en GroenLinks) een hoorzitting om de onderste steen boven te krijgen. Vervolgens debatteren we met de minister over de misstanden en over de aanscherping van de regelgeving die wij wensen. Ik zal jullie daar volgende week graag van op de hoogte brengen!

Fijne week gewenst, graag tot volgende week,

Marianne