Χάρη στο Ιταλικό Κόμμα για τα Ζώα, έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή αγωγή κατά της εντατικής κτηνοτροφίας στην Ιταλία


4 Οκτωβρίου 2023

Μία ομάδα από ΄ δικηγόρους για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων΄ ξεκίνησε μία αγωγή, για να κηρυχθεί η εντατική κτηνοτροφία, ως αντισυνταγματική στην Ιταλία. Πρόκειται για τη πρώτη αγωγή του είδους της, στην Ευρώπη.

Αλλαγές στο Σύνταγμα

Η αγωγή είναι η αντίδραση σε μία τροποποίηση του Ιταλικού Συντάγματος. Από τον Φεβρουάριο του 2022 τα ζώα και το περιβάλλον αναγνωρίζονται ως αυτόνομα υποκείμενα στο Σύνταγμα. Αυτό σημαίνει ότι, τόσο τα ζώα όσο και το περιβάλλον θα πρέπει να προστατεύονται, από προηγούμενες εξαιρέσεις από τους νόμους, σχετικά με τη καλή διαβίωση των ζώων και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον συλλογισμό, η ομάδα ΄δικηγόροι για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων΄ που αποτελείται από τους, Giuseppe Libutti, Michele Trotta και Cristiano Ceriello, κατέθεσαν μία αγωγή κατά της εντατικής κτηνοτροφίας. Οι τρεις δικηγόροι υποστηρίζονται, από το ίδρυμα Save the Chickens Foundation, την Associazione Difesa Consumatori e Contribuenti, (Ένωση υπεράσπισης καταναλωτών και φορολογουμένων), το Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente (Ηθικό Κίνημα για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος) και το Partito Animalista Italiano, (Ιταλικό Πολιτικό Κόμμα για τα Ζώα) και από πολλές υπογραφές ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων.

΄Πρωτοποριακό΄

Σε μία δήλωση, οι δικηγόροι χαρακτηρίζουν αυτή την αλλαγή στο Σύνταγμα τους, ως ΄πρωτοποριακή΄. ΄Θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στους υφιστάμενους Ιταλικούς κανονισμούς΄, δηλώνουν. ΄Η δράση μας ενάντια στην εντατική κτηνοτροφία είναι μόνο το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση΄.

Ως εξήγηση για την δράση τους, οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι, ΄ οι εντατικές φάρμες, δεν είναι μόνο μέρη, για τα αποτρόπαια βασανιστήρια των ζώων, τα οποία συχνά ζουν όλη τους τη ζωή, χωρίς ποτέ, να δουν το φως της ημέρας, αλλά είναι, επίσης, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μόλυνσης, συνεπώς, μία σημαντική παράμετρος κινδύνου, για τη δημόσια υγεία.΄

Ωστόσο, η προστασία των ζώων και η μόλυνση δεν είναι οι μόνοι σημαντικοί λόγοι, για να λάβουμε δράση κατά της κτηνοτροφίας. Μετά την πανδημία του COVID-19, έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση των ζωονόσων. Τη προηγούμενη εβδομάδα, στην Ιταλική επαρχία της Παβίας, γύρω στα 33.000 γουρούνια, σφάχτηκαν σε εντατικές κτηνοτροφικές μονάδες, λόγω της έξαρσης της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων, μιας εξαιρετικά μεταδοτικής ιογενούς νόσου των χοίρων. Οι πιθανότητες είναι μεγάλες, αναφορικά, με την επόμενη πανδημία, ότι μπορεί να προέλθει από την εντατική κτηνοτροφία με τη μορφή της γρίπης των πτηνών, η οποία επηρεάζει, ήδη, πολλά πτηνά, τόσο τα εκτρεφόμενα πουλιά, όσο και πουλιά που ζουν στη φύση, σε όλο τον κόσμο.

Οι ΄ δικηγόροι για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων΄ έχουν ως παράδειγμα την Ολλανδική δικαστική υπόθεση, όπου ο οργανισμός Friends of the Earth Netherlands κατέθεσε κατά της εταιρίας πετρελαίου Shell. Το 2021 το δικαστήριο αποφάσισε, ότι η εταιρία Shell πρέπει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κατά 45%, μέχρι το 2030. Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, η ομάδα των Ιταλών δικηγόρων θα προσπαθήσει να αποκλείσει την εντατική κτηνοτροφία, στην χώρα τους, μέσω δικαστικής ενέργειας, με απόφαση του Συνταγματικού δικαστηρίου. Αυτό θα είναι πραγματικά πρωτοπόρο!