PvdD solicită la Bruxelles inter­dicția totală a substanței otră­vi­toare fipronil


5 septembrie 2017

Comisia Europeană trebuie să interzică complet utilizarea în sectorul agricol european a substanței otrăvitoare fipronil, găsită în enorm de multe ouă. Anja Hazekamp, europarlamentar din partea Partidului pentru Animale, a înaintat o solicitare în acest sens la Bruxelles, în timpul unei dezbateri cu privire la criza cu fipronil.

Fipronilul nu poate fi utilizat în UE pe animalele din lanțul alimentar, însă poate fi totuși achiziționat pe căi legale. Otrava este încă permisă pentru a fi utilizată în cultivarea terenurilor. „Fipronilul poate fi cumpărat foarte ușor în Europa și astfel acesta poate fi utilizat cu ușurință în scopuri greșite. Iar aceasta are ca urmare existența ouălelor otrăvite la raft și în farfurie. O interdicție totală este mai sigură pentru sănătatea oamenilor și animalelor, și mai bună pentru mediul înconjurător,” declară Hazekamp.


Găină din industria avicolă

Reglementările UE încălcate în mod brutal

Partidul pentru Animale atrage atenția asupra lipsei de responsabilitate în ceea ce privește bunăstarea sutelor de mii de găini ouătoare tratate cu fipronil care au fost sacrificate luna trecută în Țările de Jos. În opinia lui Hazekamp, sacrificiile au încălcat reglementările UE cu privire la protecția animalelor și astfel au fost ilegale. „Aceste găini nu erau bolnave și nu reprezentau niciun pericol pentru sănătatea publică. Găinile au îndurat inutil durere, suferință și vătămare, iar acest fapt este în contradicție cu legislația europeană. Vreau să știu cum are de gând Comisia Europeană să prevină aceste practici în viitor,” declară Hazekamp.

În urma crizei cu fipronil, Partidul pentru Animale s-a convins că regulile europene cu privire la bunăstarea animalelor și siguranța alimentelor nu sunt respectate și că de cele mai multe ori nu există un control. „S-a arătat încă o dată că sistemul nostru agricol nu poate fi susținut, însă mă aștept să fie nevoie de încă multe scandaluri până când Comisia Europeană să fie de aceeași părere,” spune Anja Hazekamp.

Context

În luna iulie, substanța otrăvitoare fipronil a fost descoperită în ouăle din Țările de Jos și Belgia, și ulterior din alte țări europene. S-a descoperit că chiar și câțiva viței au luat contactul cu o substanță otrăvitoare similară, numită amitraz. Multe ouă și produse pe bază de ouă au fost retrase din supermarketuri întrucât reprezentau un pericol pentru sănătatea publică. Ca răspuns la aceste scandaluri, Partidul pentru Animale a solicitat Camerei Deputaților o dezbatere după vacanța de vară. Între timp, guvernul neerlandez a deschis o investigație în acest scandal cu ouă.

During a debate on the fipronil scandal, Party for the Animals MEP Anja Hazekamp has called on the European Commission in Brussels to ban the insecticide fipronil, found in vast quantities of eggs, completely from European agriculture.

In the EU, fipronil cannot be used on animals destined for human consumption, but it is legally available and authorised for use in arable farming. “Fipronil is freely available in Europe, and can therefore easily be used for inappropriate ends, leading to contaminated eggs ending up on supermarket shelves and our plates. A total ban will be safer for human and animal health and the environment,” said Hazekamp.


A chicken in the poultry industry

Crude violation of EU rules

In addition, the Party for the Animals points out that there has been insufficient regard for the welfare of the hundreds of thousands of laying hens treated with fipronil, which were slaughtered in the Netherlands last month. According to Hazekamp, these killings were in violation of EU rules on the protection of animals, and therefore illegal. “These chickens were neither ill nor a threat to public health. Pain, suffering and injury were unnecessarily inflicted on chickens, which is at odds with European legislation. I would like to know how the European Commission is planning to avoid such practices in the future.”

To the Party for the Animals, the fipronil scandal is further proof that European rules for animal welfare and food safety are not complied with, and that there is hardly any monitoring. According to Hazekamp, the scandal has once again demonstrated the unsustainability of the Dutch agricultural system, but she expects the European Commission to “need many more scandals before coming to the same conclusion”.

Background

In July of this year, eggs tested in Belgium and the Netherlands were found to contain levels of the toxic insecticide fipronil. Soon after, eggs in other European countries also turned out to be contaminated. In addition, it came to light that some calves had been in contact with a similar pesticide, called amitraz. Many eggs and egg products were removed from supermarket shelves because they presented a public health risk. Following these scandals, the Party for the Animals called for the Dutch Lower House to return early from Summer recess for a debate on the subject. The Dutch government has launched an enquiry into the egg scandal.