Partidul australian pentru animale solicită inter­zi­cerea totală a expor­tului de animale vii


2 mai 2018

24 April 2018 – More than twee weeks ago, videos from a whistleblower exposed serious cruelty in Australian sheep exports, where thousands of animals died an awful death because of the heat and stress. The videos caused a shock wave throughout Australia and beyond. The Animal Justice Party (AJP), the Australian party for the animals, is demanding a total ban of the export of live animals and asks people all over the world to sign their petition to enforce changes to the policy and law. Meanwhile, international support has come for AJP’s call.

Every year, 6.5 million Australian sheep are shipped to the Middle East and Africa, where they will ultimately be slaughtered. The animals are crammed together on a transport vessel for two months with little food or water, at temperatures that may exceed 40 oC. Such vessel can hold at least 20,000 sheep and it takes 1 to 4 days to load it. During the sea voyage, any dead, dying, sick or wounded sheep are thrown into milling machines and their remains are dumped in the sea. The circumstances on board of these vessels are incredibly cruel. The whistleblower’s videos show, for example, how the terrified sheep are swimming in the excrements and urine of the sheep on the upper floors. On average 8% of the animals will not survive such a gruelling voyage. Others become crippled or get the painful virus infection ecthyma, which is also called “scabby mouth”.

The Animal Justice Party (AJP) and animal rights organisations emphasise that it’s not an incident on the videos but that this is customary practice in the entire cattle transport. The AJP, the Australian party for the animals, has been fighting against cattle transports for years and tries to put the larger parties under pressure to collaborate in changing the legislation and policy in respect of cattle transports and animal welfare. Between August 2018 and May 2019, federal elections will be held in Australia and the AJP thinks that it will gain several seats. Meanwhile, the party is calling everyone in the world who stands for a fair society to sign the petition against animal transports. You can do so here.

“We will not stop until we see a complete ban on live animal exports. As Australia’s only political party for animals, we will continue to relentlessly put pressure on Labor and Liberal Members of Parliament and candidates to acknowledge that changing the law to ban live animal exports is not only the best option for animals, but for everyone involved. Sheep are intelligent, affectionate, inquisitive, emotional beings, born into a situation they didn’t choose. They don’t have the power to get out of these situations – but we have the power to help them – and we owe them nothing less than whatever it takes to end their pain and suffering, and create a world where they are protected from cruelty and indifference,” says AJP.

24 aprilie 2018 – În urmă cu mai mult de două săptămâni, înregistrările video ale unui avertizor de integritate au dezvăluit abuzuri grave în exporturile de ovine australiene, unde mii de animale mor într-un mod teribil din cauza căldurii și a stresului. Imaginile au cauzat o undă de șoc în Australia și în afara ei. Animal Justice Party (AJP), partidul australian pentru animale, solicită interzicerea totală a exportului de animale vii și roagă cetățenii din întreaga lume să le semneze petiția și astfel să impună schimbări politice și legislative. Între timp, apelul AJP a primit sprijin internațional.

6,5 milioane de ovine australiene sunt exportate anual în Orientul Mijlociu și Africa, unde sunt în final sacrificate. Animalele sunt înghesuite timp de până la două luni pe vasele de transport, cu puțină hrană sau apă, la temperaturi care pot depăși 40ºC. Există cel puțin 20.000 de oi pe o astfel de navă și numai încărcarea acestora durează 1 până la 4 zile. În timpul călătoriei, oile decedate, cele muribunde, bolnave sau rănite sunt aruncate în mașini de concasare și rămășițele sunt deversate în mare. Condițiile de la bordul acestor nave sunt incredibil de înspăimântătoare. Imaginile video ale avertizorului de integritate arată, de exemplu, cum oile îngrozite înoată în excrementele și urina semenelor lor de pe punțile superioare. În medie, 8% din animale nu supraviețuiesc acestei călătorii dure. Altele devin șchioape sau primesc infecția virală dureroasă ecthyma, numită de asemenea și „zăbală” sau „bube dulci”.

Animal Justice Party (AJP) și organizațiile pentru drepturile animalelor subliniază faptul că imaginile nu prezintă doar un incident, ci o practică obișnuită în întregul sistem de transport al animalelor. AJP, partidul australian pentru animale, luptă de ani de zile împotriva transportului de animale și încearcă să pună presiune asupra partidelor mai mari să coopereze în scopul schimbării legislației și politicii privind transportul și bunăstarea animalelor. Între august 2018 și mai 2019 vor avea loc din nou alegeri federale în Australia, iar AJP crede că va putea obține mai multe voturi. Între timp, partidul face apel internațional la toți cei care susțin o societate justă să semneze petiția împotriva transportului de animale. Puteți face acest lucru aici.

„Nu ne vom opri până nu vom observa interzicerea completă a exporturilor de animale vii. Ca singurul partid politic pentru animale din Australia, vom continua să exercităm presiune asupra parlamentarilor din partea Partidului Australian al Muncii, asupra celor liberali și asupra candidaților să recunoască faptul că modificarea legii prin interzicerea exporturilor de animale vii nu este numai cea mai bună opțiune pentru animale, ci și pentru toți cei implicați. Oile sunt ființe inteligente, afectuoase, curioase, emoționale, născute într-o situație pe care nu au ales-o. Acestea nu au puterea de a ieși din aceste situații – dar avem puterea de a le ajuta – și nu le datorăm nimic mai puțin decât de a face orice este nevoie pentru a pune capăt durerii și suferinței lor și de a crea o lume în care să fie protejate de cruzime și indiferență”, spune AJP.