Ulus­la­rarası bağlantılarımız


Hayvanları Koruma Partisi, siyasette, kamuda ve toplumda hayvan hakları için mücadele eden, dünya çapında gittikçe büyüyen insan topluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır. Hayvanlar, doğa ve çevre sınırları aşan ana temalar olduğu için, bu hareketi güçlendirmek istiyoruz.

Hayvan Politikaları Vakfı

Bu nedenle 2012 yılı sonunda Hayvanları Koruma Partisi Hayvan Politikaları Vakfı'nı (APF)’yi kurmuştur. APF’nin projeleri ve aktiviteleri fikir-alış verişinde bulunarak ve çevreyi geliștirerek, uluslararası hareketi güçlendirmeyi hedeflemektedir. APF'nin projeleri ve faaliyetleri, bağlantılar kurarak, bilgi paylaşarak ve ağı genişleterek ve pekiştirerek uluslararası hareketi daha da güçlendirmeye odaklanır. APF, bilgi alışverişi ve ağ iletişimi odaklı atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemektedir. Ayrıca, kampanya, iletişim, parti geliştirme ve parti demokrasisi gibi konularda teknik bilgi uluslararası ölçekte (dijital olarak) sağlanmaktadır. Önemli bilgiler örneğin, bilimsel büromuzun yayınları olan Nicolaaş G. Pierson Vakfı'nın çevirileriyle de paylaşılır.

Hayvan Politikaları Vakfı, dünyadaki demokratik süreçte hayvan haklarının korunmasını istiyor. Bunun dünya çapında insanların, hayvanların, doğanın ve çevrenin çıkarlarını ayni degerde gören bir vizyona dayanarak yapılabileceğine inanıyor. Bu bağlamda APF, yalnızca politik olarak aktif olan insanlara odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda faaliyetleri, politika ve demokrasi içindeki hayvanların hakları için çalışmak için daha geniş bir kitleye ilham vermeyi amaçlar.

Hayvan hakları ve dünyadaki gezegenimiz için kurulan partiler

Artık dünya çapında hayvan hakları ve gezegenimiz için kurulan birkaç parti var. Hollanda, Portekiz, Almanya, Birleşik Krallık ve Avustralya'da hayvanlar için aktif parti temsilcileri zaten var; Diğer birçok ülkede, hayvanlar için partiler kuruldu veya oluşturuluyor. Aşağıda hareketimize bağlı tüm partileri görebilirsiniz.