Trees Party Taiwan


Taiwan

2014 yılında kurulan Trees Party of Taiwan (Tayvan Ağaç Partisi), yeni bir siyasi hareket yaratmak, genç veya politik olarak deneyimsiz vatandaşları hayvan ve çevre koruması hakkındaki tutumlarını daha aktif siyasi katılım yoluyla savunmaya teşvik etmek ve siyasi faaliyetin önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştur. Trees Party of Taiwan'ın ana konsepti, hayvan ve çevrenin korunmasını savunmaktır.

Trees Party of Taiwan ülke genelinde birçok seçime katılmıştır. Hayvanları koruma yasalarını iyileştirmek için Tayvan’lı hayvan hakları savunucuları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.