Justice for All party


Israel

Justice for All Party, înființat în iunie 2016, este singurul partid israelian pentru bunăstarea animalelor. Partidul reunește membri din întregul spectru politic, numitorul comun al tuturor este faptul că a sosit momentul să recunoaștem drepturile animalelor. De la concepția sa că toți pământenii, inclusiv animalele, sunt destinați propriului scop și nici unui alt scop. „Justice for All” urmărește să recunoască pe deplin valoarea intrinsecă a individului, nevoile sale fizice și mentale și dreptul său deplin la libertate. Din aceasta rezultă că orice discriminare, indiferent de specie, este inacceptabilă. Ca o recunoaștere a acestei valori și având în vedere situația nefericită a animalelor supuse regulilor omului, mișcarea „Justice for All” răspunde imperativului urgent și solicită integrarea drepturilor animalelor în instituțiile statale, municipale, sociale și culturale.

Asociat

Noutăți