Trees Party Taiwan


Taiwan

De Trees Party van Taiwan werd in 2014 opgericht met het doel een nieuwe politieke beweging op te zetten, waarbij jonge of politiek onervaren burgers worden aangemoedigd om hun positie in te nemen voor wat betreft de bescherming van dieren en het milieu. Dit moet worden bewerkstelligd door actievere politieke deelneming en door mensen bewuster te maken van het belang van politieke activiteiten. Het hoofdconcept van de Trees Party van Taiwan is het pleiten voor dieren- en milieubescherming.

Zij hebben al aan verschillende landelijke verkiezingen deelgenomen. De Trees Party van Taiwan werkt nauw samen met Taiwanese voorstanders van dierenrechten om betere dierenrechtenwetgeving te bewerkstelligen.