De kanarie in de kolenmijn is er nu als Engels e-book!


6 mei 2016

Het nieuwe boek van Marianne Thieme, fractieleider van de Partij voor de Dieren, en financieel geograaf Ewald Engelen, De kanarie in de kolenmijn is nu verkrijgbaar als e-boek. Dit boek brengt de visies van Thieme en Engelen op het gebied van economie en ecologie bij elkaar. Het Engelse e-book is speciaal uitgebracht voor onze internationale lezers.

ebook Engels Thieme - Engelen The Canary in the coal Mine

Ewald Engelen en Marianne Thieme waarschuwen voor de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Net als een kanarie in een kolenmijn identificeren ze de gevaren die onze toekomst op het spel zetten. Zoals het standpunt rondom fossiele brandstoffen, wat heeft geleid tot bijna volledige uitputting van de fossiele brandstofreserves. Of het feit dat hongersnood niet het gevolg is van te weinig voedsel, maar meer van de distributie en verspilling van voedsel. En dat conflicten over water niet iets van de toekomst zijn, maar al duidelijk in het heden gebeuren.

De meerderheid van politici en wetenschappers kiest voor marginale veranderingen binnen de status quo, gefocust op meer economische groei en meer vrije handel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit een economisch perspectief en Thieme vanuit een ecologisch standpunt. Ze zijn tot een gezamenlijke conclusie gekomen: het financiële systeem en de politieke structuur zijn door en door verrot. Tijd voor plan B!

Ewald Engelen (1963) is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij het wereldwijde financiële systeem bestudeert. Als publicist en activist is hij zeer bekend om zijn kritiek op de euro en het TTIP, het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa.

Marianne Thieme (1972) is fractieleider van de Partij voor de Dieren in Nederland, jurist, dierenrechten- en milieuactivist en publicist. In 2002 was zij medeoprichter van de Partij voor de Dieren.

Het e-book is verkrijgbaar via Amazon.com, Amazon.co.uk en Amazon.com.au.