Austra­lische Animal Justice Party start politiek aanval op eenden­jacht


16 januari 2019

De Australische staat Victoria heeft vorige week aangekondigd een nieuw jachtseizoen op eenden toe te staan. De Animal Justice Party (AJP) heeft recentelijk haar eerste zetel in het Hogerhuis van Victoria veroverd en wil die politieke invloed nu gebruiken om per direct een einde te maken aan de wrede jacht op eenden. Andy Meddick, pas verkozen AJP-vertegenwoordiger in het Hogerhuis: “De regering kiest opnieuw voor jagersbelangen en laat duizenden bedreigde vogels lijden. Als eerste volksvertegenwoordiger namens de AJP in Victoria, ben ik meer dan ooit vastberaden om de eendenjacht te stoppen.”


AJP campagne tegen eendenjacht

De Australische wetlands in Victoria – een verzameling van moerassen, meertjes en eilandjes – staan bekend als een oase van rust en een paradijs voor vogels. Elk jaar wordt de rust echter verstoord door de jacht op eenden. De eenden worden steeds meer bedreigd door klimaatverandering en wateruitputting door onder andere landbouw. De jaarlijkse eendenjacht maakt het de vogels nog moeilijker. Eendenjacht is al verboden in drie andere Australische staten, maar de staat Victoria houdt de jacht in stand onder het mom van traditie. De cijfers laten echter zien dat slechts 0,4% van de bevolking nog meedoet aan de eendenjacht en dat de overgrote meerderheid van de bevolking wil dat de jacht wordt verboden.

Andy Meddick, net verkozen als volksvertegenwoordiger namens de Animal Justice Party (AJP) in het Victoriaanse Hogerhuis, gaat nu volop in de aanval tegen het besluit van de regering: “Ik ben zeer ontdaan over dit besluit. De overgrote meerderheid van de bevolking van Victoria wil dat deze wrede zogenaamde “sport” tot een einde komt. Bedreigde diersoorten worden geschoten en gedood, wat op grote schaal schade aan het milieu veroorzaakt. Het jachtseizoen op eenden openen terwijl het zo droog is, is een onverantwoorde en roekeloze actie. Ik beloof dat ik alles in mijn macht zal doen om de regering verantwoordelijk te houden en om het jaar zal ik me bij de reddingsteams aansluiten als het jachtseizoen in de wetlands wordt geopend en daarna.”

Jachttoezicht
onder invloed van jagerslobby


Actievoerders voor het kantoor van de premier van Victoria met enkele van de afgedankte items en slachtoffers van de eendenjacht van 2018

Duizenden eenden worden elk jaar afgeschoten. Naar schatting raken elk jaar 50.000 vogels gewond en kunnen dagenlang lijden voordat ze sterven. Een vernietigend rapport uit 2018 liet zien dat jagers regelmatig de wet overtreden, maar dat de Game Management Authority, de verantwoordelijke toezichthouder, faalt om in te grijpen. Het ontbreekt de toezichthouder niet alleen aan effectief overzicht en middelen, maar er is ook sprake van belangenverstrengeling: de toezichthouder heeft nauwe banden met de jagerslobby. Zo worden wetlands vernietigd en jachtwetten verbroken.

Meddick: “Het Pegasus-rapport wees uit dat de GMA veel te nauw betrokken is en veel te dicht bij de jachtlobby staat. De GMA moet worden opgeheven en de regering moet de eendenjacht in Victoria verbieden.”